Helsingin yliopisto

Tiedot

1685/86 Erik Resinius Ericus Johannis, Mouhijärviensis 3293. Vht: Turun kappalainen Johan Karkuensis 849 (yo 1651/52, † 1674) ja Maria Eriksdotter. Turun katedraalikoulun oppilas (1685, cl. rect. circ. super., Ericus Johannis Karckuens.). Ylioppilas Turussa 1685/86. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1685/86] Ericus Resinius. Mouhijärfwiensis. Obiit Studiosus. Lastenopettajana Inkoon pappilassa 1694. † ylioppilaana.

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #303; HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 51 (Admodum Reverendi et Praeclarissimi Dn. Professoris Mathematum ex Inscriptione d. 6. Novemb. A:o 1690 habita Auditores: ... Ericus Resinius); HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA mf. ES 1886 (ll 11) Inkoon käräjät 1.6.1694 s. 219 (å Sahl: Kyrckioherden Krookz Omyndige Barns Förmyndares Kyrckioherdens på Åhlandh Wyrdige och Wällärde H:r Daniel Mansneri wegnar, Studiosus Dom: Ericus Resinius), 235. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 218 (XLVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 264, 396, 430; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 28, 32 (1685, cl. rect. circ. super., Ericus Johannis Aboensis); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #303. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4060G (1693, Erich Resinius); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #293, 1973.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Resinius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3293>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.