Helsingin yliopisto

Tiedot

1685/86 Nils Mikael Silfversvan Nicolaus Michael Henrici, nobilis 3305. Kastettu Tukholmassa 1.8.1672. Vht: Espoon Mäkkylän ja Kvisbackan omistaja, kapteeni Henrik Henriksson Silfversvan († 1709) ja Sofia Gyldenstolpe. Ylioppilas Turussa 1685/86 Sölfversunn‹¿› Nic [Nob Fenn _ 167]. — Musketööri henkikaartissa 1688, piikkimies 1691. Lippumies Hämeen läänin jalkaväkirykmentissä 1693, kersantti 1695, vääpeli s.v., vänrikki 1697, luutnantti 1701, rykmentinmajoitusmestari 1703, kapteeni 1705, joutui sotavangiksi Viipurissa 1710, palasi 1722, ero majurina s.v. † Orivedellä 14.2.1759. Naimaton.

Äidin isä: Turun hovioikeuden asessori, professori, FM ja MOT Mikael Wexionius, aatel. 1650 Gyldenstolpe U8 († 1670).

Isän velipuoli: kapteeniluutnantti Gisle Svanfelt U48.

Veli: majuri Lennart Silfversvan 3306 (yo 1685/86, † 1750).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 177a; KA valtakunnanregistratuura 24.7.1667 f. 148, 5.8.1667 f. 162, 25.9.1669 f. 234 (Donation för Hinrich Silf:r Swahn på 2:ne hemman i Nylandh ... tw små fierdepartz hemman i Nylandh, Espo Sochn och Mattby belägne, som Peder Thomasson och Mattz Hindrichson åbodt hafwa, dhe med Häredz bewijs attesteres till hans Säterij Quissbacka i Råå och Röör och Teghskiffte sammanliggia, att niuta och behålla till wåre myndige [år] under sådhan frelsses rättigheet som Norkiöpingz Beslutz godz possideres och besitties), 18.7.1684 f. 435 (Til Reductions Commissionen, Swar för Capiten Hindrik Silfversvan, at i sin ock sin hustrus lifstid få behålla 6 hemman i Nyland och Tafwastehus lähn). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 219 (XLVI). — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 393 (Silfversvan Tab. III); A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 629; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VII (1932) s. 239 (Silfversvan Tab. 2); T. Carpelan (†), Ättartavlor III S–Ö (1965) s. 1044 (Silfversvan Tab. 2).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Mikael Silfversvan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3305>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.