Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1687 Mikael Rubellius Michael Johannis, Kyroensis 3388. Vht: Hämeenkyrön kirkkoherra Johan Särki, myöh. Rubellius 1014 (yo 1653/54, † 1687) ja N.N. Ylioppilas Turussa kl. 1687 [Rubellius] Michael Kyroens _ 171. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1686/87] Michaël Rubellius. Kyroënsis. — Saarna-apulaisena ja kotiopettajana Inkerissä ainakin vuodesta 1691, ainakin Soikkolan ja Kaprion seurakunnissa. Kattilan kappalainen (1700). Pakeni sotaa Narvaan (1703), mutta palasi sittemmin Kattilaan (1707). Nähtävästi karkotettu Venäjälle 1708. † (1716).

Pso: Elisabet Lind († 1740).

Pson edell. aviomies (?): Kupanitsan kappalainen Jöran Österman 3506 (yo 1688, † 1704).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 164b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #313; KA mf. ES 1809 (hh 8) Kaprion läänin yläosan käräjät 10.–15.8.1691 f. 169 (Bonden Christer ifrå Jerfwenperä bewijste medh H:r Michaelis Rubellii attest, sig nyyl: sine Saligheetz medell nyttiat); KA mf. ES 1811 (hh 12) Kaprion läänin yläosan käräjät 17.–22.6.1695 s. 221 (Effter förrättad Gudztienst af Kyrckioheerdens i Soikina H:r Benjamins Molleri (katso 4536) Substitut Studioso D:no Rubellio publicerades på wahnligit sätt en Allmän Tingzfredh); KA mf. ES 1811 (hh 14) Kaprion ja Unaditsan käräjät 7.–9.6.1697 s. 396 (Effter förrättadt Gudztienst af Studioso D:no Rubelio, publicerades dhen allmänne Tingzfreden); KA mf. ES 1812 (hh 15) Kaprion ja Unaditsan käräjät 3.–7.2.1698 s. 1 (Effter förrättadt Gudztienst i Caporie Kyrckia af Studenten D:no Rubellio, wardt Tingzfreeden uthj Tingzstugun uthi Allmogens närwaro publiceradt), Soikkolan ja Kattilan käräjät 8.–10.2.1698 s. 148; KA mf. ES 1812 (hh 17) Kaprion läänin yläosan käräjät 10.–19.1.1700 s. 1 (Effter Hållen Gudztienst i Capurie Kyrckia af Cappellanen i Kattila Wyrdige och Wähllärde H:r Michell Rubellio wardt tingzfreden widh Folcketz sammankomst i Tingstugun Publiceradh); KA mf. ES 1813 (hh 20) Kupanitsan ja Moloskovitsan käräjät 3.–6.4.1703 s. 93. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 223 (XLVII); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #313. — K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #280; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #464.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Rubellius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3388>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.