Helsingin yliopisto

Tiedot

7.7.1687 Henrik Hordiander Henricus, Viburgensis 3404. Kotoisin Viipurin hiippakunnasta. Ylioppilas Turussa 7.7.1687 Hordiander Henr. Vib _ 172. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1687 d. 7. Jul.] Henricus Hordiander. — Apulaispappi Puumalassa (1695) ja Lappeella (1696). Lappeenrannan pedagogi 1701–05. Asui sittemmin pappismiehenä Puumalassa (1708–24). Joutsenon kappalainen 1727. † Joutsenossa 1.3.1729.

Pso: Maria Breutigam.

Appi: Puumalan kirkkoherra Anton Brudgum 1230 (yo 1658, † 1694).

Poika: Virolahden kappalainen Petter Hordiander 6601 (yo 1739, † 1773).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 92b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #215; KA mf. ES 1817 (ii 13) Lappeen ja Joutsenon käräjät 7.–8.10.1696 s. 421 (Coadjutoren H:r Hind: Hordianter ... det hästbyte som Opbördzskrif:n Mons:r Johan Tujulain medh honom ingåt för paar Åhr sedan); KA mf. ES 1818 (ii 14) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 17.–18.6.1697 f. 158 (Coadjutoren H:r Hind: Hordiander); KA mf. ES 1819 (ii 18) Lappeen ja Joutsenon käräjät 9.1.1699 s. 2 (Såssom Prästen H:r Hindrich Hordiander tillståår, det han slagit Enckians Walborg Påhlsdotters Sohn Mats Eskelsson ifrån Kårkiaaho, så att been pijpan gått alldeles aff, män nu haar någorledes igenfäst sigh ... och slagit Enckian een blånad på Armen ... dy fältes han för Såramåhlet till sina 6 m:r); KA mf. ES 1819 (ii 22) Lappeen ja Joutsenon käräjät 21.1.1701 s. 11 (Det haar fuller dödgräf:n Christer Mattsson här i Lappstrand boende, att beswära sig öfwer Presten H:r Hindrich Hordiander ib:m, som skall han ofredat, och slaget honom i däss egit huus); KA mf. ES 1820 (ii 22) Lappeen ja Joutsenon käräjät 31.5.1701 s. 214 (Predikanten H:r Hindrich Hordiander); KA mf. ES 1821 (ii 28) Lappeen ja Joutsenon käräjät 4.6.1706 s. 251 (Prästen Wäll:de H: Hendrich Hordiander ... giäldh); KA mf. ES 2005 (oo 7) Puumalan käräjät 23.–25.10.1690 s. 11 (drucket öhl och brennewijn medh een ifrån Randasalmj b:dh Johan Fredrichsson och en Student Hordeander, katso 1230); KA mf. ES 2007 (oo 8) Puumalan käräjät 18.–19.7.1695 f. 166v (Coadjutoren H: Hendrich Ordiander effter aflag Edh sade sigh hört ...); KA mf. ES 2010 (oo 22) Puumalan käräjät 30.6.1708 s. 132 (Det beswärar sig wähl Christer Kåndinen ifrån Pumala Kyrckebyn, att Predikanten H:r Henrich Hordiander har tillägnat sig ett stycke land, och der en swed under några Capp:rs utsäde tillwärkat); KA mf. ES 2011 (oo 24) Puumalan ja Sulkavan käräjät 13.–14.10.1711 s. 219. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 228 (XLVIII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 30. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 357; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 303; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 46.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Hordiander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3404>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.