Helsingin yliopisto

Tiedot

13.4.1689 Krister (myös Kristian) Hassel Christiernus Christiani, Viburgensis 3559. Vht: Viipurin puuseppien vanhin Kristian Hassel ja luultavasti Katarina Lydich. Ylioppilas Turussa 13.4.1689 Hassel Christien. Vib _ 178. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1689] d. 13. Apr. Christiernus Hassel. Vib. — Ristiinan kappalainen 1698. Viinaan menevä. † Ristiinassa 1710.

Pso: Katarina Sigfridsdotter Brotherus († 1741).

Appi: Mikkelin kirkkoherra Sigfrid Brotherus 1690 (yo 1664, † 1697).

Vertaa: ylioppilas Johan Pitulander 3687 (yo (1690), † 1693).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 82b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #233; HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 59 (1691, ... bem:te Snickares Sohn Studiosus Christian Tassel ‹p.o. Hassel› edel:n intygat ...); KA mf. ES 1838 (jj 23) Ruokolahden käräjät 22.–23.7.1681 s. 126 (Dhe 30 D: Kopp: M:t som Nielss Thomasson Täräwein, nu till stodh sigh wara skylldigh till Snickaren, M:r Christian Hasel, för undfångne Pistohles, dömbdes hann nu, uppå Fullmächtigens Anderss Larss: kiäran till honom att bethala); KA mf. ES 1840 (jj 27) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 4.–8.3.1690 s. 27 (Snickarens Mäst:r Christian Hassells hustrus Catharinæ Lydichs Attest af d: 13 Octobr: 1689), Jääsken käräjät 16.–18.6.1690 s. 161. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 234 (XLIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 39 (XLIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 555; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 109 (isä), 110, 112; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 33. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 413.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Krister Hassel. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3559>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.