Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1689 Anders Mennander Andreas Andreæ, Borea-Finlandus 3564. * Kalannissa 27.10.1672. Vht: apulaispappi Anders Mennander 1379 (yo 1659/60, † 1676) ja Anna Meijer tämän 1. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 11.3.1686 (in cl. rect. circ. infer., Andreas [Andreae Maenandri Nykyrckenses]). Ylioppilas Turussa kl. 1689 Mennander Andr. Andr. Bor _ 179. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1688/89] Andreas And: Mennander Borea Finl. | Præp. Past. in Ilmola +. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Sauvossa) Tallinnan hiippakuntaan 22.7.1694. — Tallinnan tuomiorovastin apulainen 1694, koulun rehtori siellä 1695, samalla vt. rykmentinpastori värvätyssä virolaisessa jalkaväkirykmentissä (de la Gardien rykm.) 1700. Vigalan (saks. Fickel) kirkkoherra Virossa 1706. Pakeni sotaa Ruotsiin 1710. Tukholman suom. seurak. kirkkoherra 1711, joutui luovuttamaan viran takaisin edeltäjälleen 1713. Laihian kirkkoherra 1714, pakeni sotaa takaisin Tukholmaan s.v., suom. seurak. kirkkoherra siellä uudestaan 1716. Tukholman konsistorin jäsen s.v. Ilmajoen kirkkoherra 1724. Rovasti 1726. Saarnaaja pappeinkokouksessa Vaasassa 1725. † Ilmajoella 14.3.1734.

Pso: 1:o 1701 Margareta Elisabet Ruuth († 1716); 2:o 1725 Maria Ross tämän 2. avioliitossa († 1753).

Pson edell. aviomies: Laihian kirkkoherra Samuel Backman 1681 (yo 1664, † 1712).

Poika: Uppsalan arkkipiispa, FM ja TT Karl Fredrik Mennander 5638 (yo 1728, † 1786).

Lanko: teologian professori, tuomiorovasti, FM Herman Ross 3498 (yo 1688, † 1726).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 130b; HYK ms., Bor. osak. matr. #209; KA valtakunnanregistratuura 10.2.1714 f. 420 (Fullmacht för inne specificerade Präster af Lunds, Giöteborgs och Åbo Stiffter ... För Kyrkoherden Andreas Menander att wara Kyrkoherde uti Lajhala i Österbottn effter framl. Backman 1681), 11.1.1716 f. 597 (Kyrkoherde Fulmacht för Andr. Menander ... såsom Kyrkoherde beställningen wid Finska Församlingen i Stockholm är medelst Sarcovii 3574 befordran kommen at blifwa ledig). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 235 (XLIX); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 35, 37; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #111; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 189 (1688:I), 191 (1689:I, pro vale). — J. R. Brehm, Revalia, Esthoniæ Metropolis, literata (1699) [p. 12]; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 56, 76; H. Paucker, Ehstlands Geistlichkeit (1849) s. 78, 255; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor II (1926) s. 820 (Fredenheim Tab. 1); A. R. Cederberg, Suomalainen aines Baltian kirkon ja koulun palveluksessa vuoden 1561:n jälkeen. SSV 21 (1937) s. 126, 128; Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 180 (Mennander Taulu 37); G. Hellström, Stockholms stads herdaminne (1951) s. 98; G. Luther, Notiser ur Revals och Narvas kyrkböcker. Genos 30 (1959) s. 56; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #492D, 1368D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Ilmajoki; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 173; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2473 (1714), 3407 (1715); L. Pihlajamaa, Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999 (2000) s. 201.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Mennander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3564>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.