Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1689 Simon Salin Simon Thomæ, Tavastensis 3578. Vht: hämeenlinnalainen säämiskäntekijä Tomas Eskilsson (kotoisin Janakkalan Viralan Seppälästä, † 1703) ja Malin. Hämeenlinnan pedagogion oppilas. Turun katedraalikoulun oppilas 26.2.1685 (in cl. syntact., Simon Thomae ex Schola et urbe Tavastburg.). Ylioppilas Turussa kl. 1689 Saliin Simon Thomæ Tav _ 179. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Maariassa) kolminaisuudenpäivänä 7.6.1691. — Apulaispappi Lohjan Nummella 1691. Nummen kappalainen 1701. † Nummen rippikirjan ja Strandbergin mukaan 1715.

Pso: 1:o 1691 Maria Henriksdotter Talpaeus († 1710); 2:o 1712 Beata Kristina Rennerfelt († 1732).

Appi: Nummen kappalainen Henrik Talpaeus 986 (yo (1653), † 1701).

Lanko: Mustion ruukinsaarnaaja Samuel Forelius 3503 (yo 1688, † 1706).

Vertaa: Georg Salenius 3929 (yo 1692/93).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 167a; KA mf. ES 1856 (kk 33) Kirkkoherra Johan Sennenbergin oikeudenkäynnin liiteasiakirja 10.6.1718 f. 81 (Sacell:n Sahl. H:r Simon Saliin. Kappalainen ei siis ollut elossa enää 1718, joten kirjan O. Jussila, Nummen historia (1977) s. 48 tieto † 1723 tai 1724 on virheellinen); KA mf. ES 1886 (ll 10) Lohjan ja Siuntion käräjät 17.–18.3.1693 s. 125 (Predikanten H:r Simon Salijn), 129 (Coadiutoren H:r Simon Salijn); KA mf. ES 1886 (ll 11) Lohjan ja Siuntion käräjät 26.–27.2.1694 s. 96 (Coadjutoren Wällärde H:r Simon Sallin); KA mf. ES 1887 (ll 13) Vihdin käräjät 30.6.–1.7.1696 s. 407 (H:r Simon och des Swär Fader Capplahn H:r Henrich Talpæus); KA mf. ES 1887 (ll 14) Lohjan ja Siuntion käräjät 18.–19.5.1697 s. 333 (Swär Faders Caplanens dersammastädes Wyrdige och Wällärde H:r Henrich Talpæj Skrifft af d: 8 Janu: Innewarande åhr ... des andre Måg Rusthållaren i Nummis by Abraham Christersson), Lohjan ja Siuntion käräjät 30.9.–2.10.1697 s. 608 (Wåd Elld), 609 (des Swåger Abraham Christersson dersammastädes [i Nummis by]); KA mf. ES 1887 (ll 15) Lohjan käräjät 7.–8.6.1698 s. 324 (Abraham Christerson), 343; KA mf. ES 1888 (ll 16) Lohjan käräjät 27.–28.2.1699 s. 286 (Dhet beswärade sig Coadjutoren H:r Simon Salin öfwer Johan Michellson i Hyfwelä, att han haf:r förl: Höst då Salin warit i Jerfwenpä, å dess Embetz förrettning, öfwerfallit honom och dess Fader Thomas Eskelsonn med hårdrag sampt hugg och slag, begierandes att han derföre måtte plichta); KA mf. ES 1888 (ll 18) Lohjan käräjät 28.–29.1.1701 s. 50; KA mf. ES 1889 (ll 19) Lohjan käräjät 20.–22.10.1702 s. 457; KA mf. ES 1889 (ll 21) Lohjan käräjät 8.–10.2.1704 s. 81; KA mf. ES 1892 (ll 26) Lohjan käräjät 11.–13.11.1709 s. 619 (Såssom Capplan H:r Abraham Collin 2740 har den 17 octobr: 1707 försåld des Börde Rusthåld Mommala till Capplan H:r Simon Salin för 926 D:r Kopp:m:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 237 (XLIX); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 27, 29 (1685, cl. syntact., Simon Thomae Janackal.), 33 (1685, cl. rect. circ. infer., Simon Thomae Tavastburgensis), 37; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 139 #31; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 186 (1686:II), 187 (1687:I), 189 (1688:I), 191 (1689:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 351; G. Rein, Lisäyksiä Vilh. Laguksen Turun Yliopiston oppilasluetteloon. Genos 16 (1945) s. 118; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 215 (lähteenä Hämeenlinnan kämnerinoik. p.k. 26.6.1707); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 180.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Salin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3578>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.