Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1689 Pehr Erchovius Petrus Johannis, Tavastensis 3580. Kotoisin Padasjoelta. Turun katedraalikoulun oppilas 3.2.1681 (in cl. d:ni Caspari Sarenij, Petrus Johannis Padasjokiensis.). Ylioppilas Turussa kl. 1689 Erchovius Petr. Joh. Tav _ 179. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1692. — Turun linnansaarnaajan apulainen 1692. Maskun Vahdon pitäjänapulainen 1693. Lapin kappalainen 1695, isonvihan aikana vt kirkkoherra vuodesta 1719. † Lapissa 3.1748.

Pso: 1:o Valborg Michelsdotter tämän 2. avioliitossa († 1729/30); 2:o (jo 1731) Ingeborg Astrenius (‡ 1753).

Pson edell. aviomies: Ruskon kappalainen Jakob Avolinus 1806 (yo 1665/66, † 1691).

Lanko: Kurikan kappalainen Isak Astrenius, myöh. Astreen 5274 (yo 1716, † 1755).

Poika Erik Ercovius (ei yo) toimi vt. kappalaisena Lapissa ja Eurassa isonvihan lopulla.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 53a; KA mf. ES 1848 (kk 11) Pöytyän käräjät 2.–3.4.1694 f. 257v (Cappellan H:r Henrich Enequist föredrog Rätten huruledes han Åhr 1693 hafwer bebodt ett Augmentz hemman i Laukola och Rusko Bohl ... des Successor H:r Petrus Erchovius); KA mf. ES 1854 (kk 26) Pöytyän käräjät 7.5.1708 f. 427v (Laukola hemman i Rusko Bohl ... Cappellan H:r Pehr Erckovius hwilcken jempte dess Antecessor Matrimoni H:r Jacob till Cappellans Bohl det samma in till Åhr 1692: innehafft då det emoot ett annat hemman i Rusko Kyrckiobyy blif:t uthbydt), Pöytyän käräjät 22.–23.9.1708 f. 486; KA mf. ES 1931 (mm 35) Lapin käräjät 16.–18.11.1699 s. 960; KA mf. ES 1936 (mm 46) Eurajoen ja Lapin käräjät 17.–19.6.1707 f. 338 (Cappellanens wed Lappo försambling H:r Petri Ercovii hustru Walborg Michellsd:r); Virpi Nissilän tiedonanto 17.4.2009 (Täydennys Erchoviuksen kuolinaikaan ja 2. puolison (lasten äitipuolen) tietoihin, lähteenä Eurajoen ym. käräjät 20.–23.9.1748 f. 619). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 234 (XLIX); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 23, 29; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 140 #62; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 187 (1687:I), 189 (1688:I), 191 (1689:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 149, 196; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 174.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Pehr Erchovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3580>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.