Helsingin yliopisto

Tiedot

1689/90 Erik Syvonius Ericus Æschilli 3623. Nähtävästi kotoisin Hämeenlinnasta. Ylioppilas Turussa 1689/90 Syvonius Eric. Æschilli _ 184. — Raatimies Hämeenlinnassa (1692). Kämnerinoikeuden jäsen ja kirkonisäntä. ‡ Hämeenlinnassa 11.1.1707.

Pso: Elisabet Simonsdotter tämän 1. avioliitossa.

Veljenpojan poika: Kupanitsan kirkkoherra Henrik Syvonius 7645 (yo 1751/52, † 1788).

Sukulainen(?): Hämeenlinnan triviaalikoulun kollega Henrik Syvonius U1125 († 1739).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 188b; KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Hämeenlinnan RO 13.1.1699 f. 302v (Sedan upwijste Rådmannen Erich Syvonius ett kiöpebreef och instrument af d: 9 Augusti 1695 hwarigenom nu mehra framledne Crono Befallningzman Daniel Tollet till honom opdragett och försåldt en des aflinge Tompt och Gårdh här i Staden med der under hörande lägenheeter för 60 D:r Kopp: M:t); KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 1) Hämeenlinnan RO 17.–18.10.1699 f. 619; KA mf. ES 1890 (ll 23) Lopen käräjät 22.6.1706 s. 528; KA mf. ES 1723 (bb 13) Janakkalan, Mäskälän ja Rengon käräjät 19.–20.1.1691 s. 13 (Jacob Simonsson i Stoorluolas, emoth Studiosum Dn: Ericum Sivonium om förtient löhn widh præceptorerandet för hans barn, saakfelttes till sine 3 m: för Stembningz försittiandet); KA mf. ES 1725 (bb 17) Janakkalan, Mäskälän ja Rengon käräjät 10.–11.9.1696 s. 267 (Bårgaren ifrån Tafwastehuus Erich Sivonius). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 243 (L); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. XI.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Syvonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3623>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.