Helsingin yliopisto

Tiedot

(ei ole tiettävästi ylioppilas) Henrik Syvonius (myös Sijvonius) Henricus Sigfridi U1125. * noin 1654. Vht ilmeisesti: hämeenlinnalainen raatimies Sigfrid Jöransson († 1708) ja Valborg Knutsdotter († 1707). Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 6.5.1692. — Hämeenlinnan triviaalikoulun kollega 1692 (Strandbergin mukaan apologista 1693, kollega 1701). Hattulan vt. kirkkoherra isonvihan aikana (1719), palasi sittemmin kolleganvirkaansa. ‡ Hämeenlinnassa 19.3.1739.

Pso: 1701 Anna Pålsdotter Torgman († 1747).

Sukulainen(?): hämeenlinnalainen raatimies Erik Syvonius 3623 (yo 1689/90, † 1707).

Viittauksia: KA mf. ES 1883 (ll 6) Janakkalan käräjät 18.–19.10.1678 s. 98 (Emedan Scholæ person, Förståndigh Henricus Sigfridi haf:r låtit Hend. Peersson i Kernala till Tinge, igenom Nembdemannens Eskell i Tarimma Stemningh, Citera angående om dieknelöpz Rättigheet, men intet Comparerat, feltes för swarslösan till sine 3 m:). — E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 139 #45. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 282, 283; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 21; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 151; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 50.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Syvonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U1125>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.