Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1690 Johan Palander Johannes Abrahami, Satacundensis 3704. Vht: Keuruun kirkkoherra Abraham (Abrahamus Axelii) 270 (yo 1642, † 1697) ja N.N. Porin triviaalikoulun oppilas ?. Ylioppilas Turussa sl. 1690 [Palander] Joh. Björneb _ 189. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1690/91] Johannes Palander. | Sacell. in Ruovesi. Obiit 1708. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 2.6.1695. — Ruoveden pitäjänapulainen 1695. Virtain kappalainen 1701. † Virroilla 23.5.1708.

Pso: 1695 Helena Eliasdotter Roos tämän 1. avioliitossa († 1722).

Pson seur. aviomies: Virtain kappalainen Bertil Rönnblad 4591 (yo 1701, † 1723).

Appi: Kuoreveden kappalainen Elias Roos 1472 (yo 1661, † 1679).

Poika: Tyrvännön kappalainen Gabriel Palander 5338 (yo 1722, † 1752).

Poika: Kemiön pitäjänapulainen Elias Palander 5403 (yo 1723, † 1731).

Vävy: Jalasjärven kappalainen Gabriel Lagus U1251 († 1759).

/ Merkintä Vilh. Laguksen ylioppilasmatrikkelissa "Redan i XLIX!" on virheellinen. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 145a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #340; KA mf. ES 1967 (nn 10) Ruoveden ja Keuruun käräjät 18.–19.9.1693 f. 482v; KA mf. ES 1970 (nn 16) Ruoveden ja Keuruun käräjät 1.–3.3.1699 f. 132v (Coadjutor Wähllärde H:r Johan Palander); KA mf. ES 1972 (nn 20) Ruoveden ja Keuruun käräjät 10.–11.9.1703 f. 353; KA mf. ES 1973 (nn 23) Ruoveden ja Keuruun käräjät 26.–27.5.1705 f. 5v; KA mf. ES 1974 (nn 25) Ruoveden ja Keuruun käräjät 9.–10.7.1706 s. 955; KA mf. ES 1976 (nn 27) Ruoveden ja Keuruun käräjät 11.–12.3.1708 s. 222, Ruoveden ja Keuruun käräjät 7.–9.10.1708 s. 529 (Länsman Jacob Ruuth anklagade Brita Johansd:r ifrån Winika hemman i Hauhu by, för det hon den 30 Aprill nästl: födt ett oächta Pilte Barn, som den 2 Maij derpå fölliande af framledne Cappellanen wid Wirdois Sahl: Johan Palander är Christnat, Lämnandes till hennes egen bekännelsse och Rättens undersökning om rätta fadren dertill, hwilken förebar, det bem:te Cappellan, som d: 23 Maij Nästl: igenom döden är afgången, henne häfdat och med detta Barn rådt, Men Länsman förestälte Brita Johansdotter, huru hennes bekännelsse kunde wara troligt, efter hon derom innan hans dödelige afgång altz intet tahlt ... Wid denne Saakz handterande instälte sig i Lijka måtto Sahl: H:r Johans Änckia Helena Roos, med förebärande det hon under hela den tijden, som Roos med sin afledne Man Lefwat uthj Ächtenskap, intet förmärckt det ringaste teckn af honom till Olofl:t omgänge med fremmande Qwins Persohner); KA mf. ES 1976 (nn 28) Ruoveden ja Keuruun käräjät 18.–19.3.1709 s. 446–479. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 248 (LI); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #340; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #131. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 280, 281; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 996 (Palander Taulu 34).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Palander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3704>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.