Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1691 Johan Welinus Johannes Johannis, Janakkalensis 3746. Vht: Janakkalan kirkkoherra Johan Wellander, myöh. Welinus 456 (yo 1644/45, † 1681) ja Anna Mattsdotter tämän 1. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 17.3.1685 (in cl. etymol., Johannes Johannis Janackalens.) – 25.5.1691 (valed., Johannes Johannis). Ylioppilas Turussa kl. 1691 [Welinus] Johan _ 191. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 10.5.1697. — Janakkalan pitäjänapulainen 1697 (vielä 1700). Sotilaspappi (1702). Lapin kirkkoherra 1705. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1707. † Lapissa 1719.

Pso: 1699 Brita Pehrsdotter Melartopaeus († Luvialla 1746).

Appi: rykmentinpastori Pehr Melartopaeus 1624 (yo 1663, † 1677).

Poika: Someron kirkkoherra Gabriel Welinus, myöh. Welin 5344 (yo 1722, † 1751).

Poika: logiikan ja metafysiikan professori, FM Johan Welinus, myöh. Welin 5434 (yo 1724, † 1744).

Poika: Tyrvään kirkkoherra, FM Kristian Welinus, v:sta 1732 Welin 5547 (yo 1727, † 1771).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 208b; KA mf. ES 1754 (cc 23) Halikon ja Uskelan käräjät 22.–23.9.1696 s. 248 (Probsten i Janakala H:r Gabriel Melartopæus leth genom dhes uthskickade Dn: Johan Welinum föredraga); KA mf. ES 1887 (ll 15) Lopen käräjät 8.–9.3.1698 s. 246 (Probsten Ehrewördige H:r Gabriel Melartopæus ... des insände Skrifft och uthskickade Wällärde H:r Johan Vellinus); KA mf. ES 1888 (ll 16) Lopen käräjät 22.–23.6.1699 s. 583 (Coadjutoren H:r Johan Wellinus), 600; KA mf. ES 1935 (mm 44) Laitilan käräjät 25.–27.10.1705 f. 508 (Kyrckioherden i Lappo Försambling Ehrewyrdige och Högwällärde H:r Johan Wellinus); KA mf. ES 1724 (bb 15) Janakkalan, Mäskälän ja Rengon käräjät 12.–13.3.1694 s. 116; KA mf. ES 1726 (bb 20) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 3.–4.7.1700 s. 391 (H:r Johan Welinus å Baron och Lagmans Högwälborne H:r Johan Creutzes wägnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 249 (LI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 41 (LI); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 28, 29, 33, 37, 46; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #158. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 195, 338; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 174.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Welinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3746>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.