Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1663 Pehr Melartopaeus Petrus Christierni, Australis 1624. Vht: Uskelan Mäenalan ratsutilan omistaja, kruununvouti Krister Mattsson († ~1670) ja Brita Persdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1663 [Melartopæus] Petr. Christjerni _ 75. — Kiskon kirkkoherran (appensa) apulainen (1671). Turun läänin jalkaväkirykmentin (von Fersenin rykm.) rykmentinpastori 1673. Omisti Mommolan ratsutilan Kiskon Toijan kylässä. † 4.5.1677.

Pso: Ingeborg Pacchalenius (jäi leskeksi).

Appi: Kiskon kirkkoherra Tomas Pacchalenius U68 († 1679).

Veli: Pähkinälinnan kirkkoherra Johan Melartopaeus 859 (yo 1652, † 1679).

Vävy: Lapin kirkkoherra Johan Welinus 3746 (yo 1691, † 1719).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 129a; Sveriges krigsarkiv, Militiekontorets avlöningslistor 1677 f. 407v (KA mf. WA 2061); KA mf. ES 1845 (kk 7) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 20.–21.2.1682 f. 13v (den andra Skriften Dat. Riga den 20 Maij 1675 af Regementz Kyrckioheerden her Pehr Melartopæus underskrefwen, af innehåld att Wälb. Henrich Oxehorn ...); KA mf. ES 1882 (ll 5) Tenholan ja Kiskon käräjät 26.–28.1.1671 f. 6 (Framsteegh Coadiutoren D:nus Petrus Melartopæus, och inlade Sin Swährfaders, Kyrckioheerdens D:ni Thomæ Pacchalenij hijtt till rätten stelder Suplication, huaruthinnan Kyrckioheerden Högeligen beklagar Sigh uthöfwer Sin Swen tienare Christopher Bertellsson som skall honom medh skamblige ordh öfwerfallit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 103 (XXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 22 (XXIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 507 (29.3.1664, main. eräs Petrus Christierni); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 321. — C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) II s. 70; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 869 (Melart(opoeus) Taulu 6); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3402.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Pehr Melartopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1624>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.