Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1691 Johan Lunderberg Johannes Caspari, Nylandus 3779. * noin 1674. Vht: Kiskon Leilän rusthollari Kasper Abrahamsson von Lund (‡ 1715) ja Brita Jöransdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 14.10.1687 (in cl. rect. circ. infer., Johannes Caspari Kiscoensis) – 3.10.1691 (ad acad., Johannes Caspari Kiscoensis. Sacellanus in Carislojo). Ylioppilas Turussa sl. 1691 Lauderberg‹¿› Joh. Nyl _ 195. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 15.10.1693. — Kiskon pitäjänapulainen 1693. Sammatin kappalainen 1703, pysyi virassa isonvihan yli. Karjalohjan kirkkoherra 1729. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa isonvihan aikana 1721 sekä 1730. ‡ Karjalohjalla 18.4.1748.

Pso: 1694 Ester Jöransdotter Lagus († 1744).

Appi: Kiskon kirkkoherra Jöran Lepus, myöh. Lagus 369 (yo 1643/44, † 1696).

Isän lanko: Sammatin kappalainen Jöran Leikman 997 (yo 1653, † 1703).

Veljenpoika: ylioppilas Johan Lunderberg 7013 (yo 1744, † 1753).

Sisarenpoika: ylioppilas Johan Forsbom 7123 (yo 1745, † 1763).

Vävy(?): Närpiön kappalainen Jakob Randelin 5207 (yo 1712, † 1744).

Vävy: Liedon kappalainen Johan Kyrenius 5681 (yo 1729, † 1754).

Vävy: Karjalohjan ent. pitäjänapulainen Jeremias Heerman 6213 (yo 1735, † 1777).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 112b; KA mf. ES 1753 (cc 18–19) Kiskon käräjät 3.–5.3.1690 s. 91 (Bruukz förwaltarens Höghwählachtadt Johan Torfwestz ombudzman Casper von Lundh); KA mf. ES 1754 (cc 23) Kiskon käräjät 18.–19.9.1696 s. 226 (Coadjutor H:r Johan Lundberg på sin Swärmoders dygdesamma Margaretha Jöransdotters wägnar); KA mf. ES 1887 (ll 13) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 19.–20.10.1696 s. 548 (Coadjutorens H:r Johan Lunderbergz); KA mf. ES 1887 (ll 15) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 31.1.–1.2.1698 s. 55 (Hustru Margreta Jörensdotters Måg, coadjutoren Wällärde Johan Lunderberg); KA mf. ES 1890 (ll 21) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 6.–8.10.1704 s. 396; KA mf. ES 1892 (ll 29) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 10.–12.1.1712 s. 1 (dräng hoos Capplanen Lunderberg å Rusthållet Mustlax i Karis Lojo Sochn). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 253 (LII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 41 (LII), 41 (LII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 443; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #223; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 40, 48; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 140 #88; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 190 (1688:II), 192 (1689:II), 193 (1690:I), 195 (1691:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 396, 399, 400; W. Wickström, van Lunden – von Lunden – von Lund – Lunderberg. Genos 27 (1956) s. 45; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Karjalohja; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 163; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1991 (1689, J. C. L.).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Lunderberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3779>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Landerberg, Joh. Nyl. p. 195.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 253.

Joh. Caspari Kiscoensis. – Enl. Lib. Sch. Ab.: ad acad. societatem receptus 3.10.1691 och sedermera sacellanus in Carislojo. Således = Joh. Lunderberg, f. 1674, sockneadj. i Kisko 1693, kpl 1703 o. kh 1729 i Karislojo, † 1747.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 41.

Landerberg, i Index: Lauderberg läs Lunderberg Joh... Se här ofvan Joh. Caspari.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 41.