Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1692 Lars Alcenius Laurentius Matthiæ, Someroensis 3842. Talollisen poika Someron Hirvelän kylästä, joka kuului sittemmin Kiikalaan. Turun katedraalikoulun oppilas 2.5.1681 (in cl. d:ni Caspari Sarenij, Laurentius Mathiae Sommeroensis). Ylioppilas Turussa kl. 1692 Alcenius Laur. Matth:æ Sommero _ 197. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 10.5.1697. — Apulaispappi Lempäälässä 1697. Pirkkalan pitäjänapulainen 1698. Lempäälän pitäjänapulainen 1699, pysyi virassa isonvihan yli, kappalainen 1722. ‡ Lempäälässä 10.12.1724.

Pso: Sofia Maexmontan († 1744).

Appi: Lempäälän kirkkoherra Johan Maexmontanus 9 (yo 1640, † 1696).

Poika: Isojoen kappalainen Gabriel Alcenius 5474 (yo 1725, † 1790).

Tyttärenpoika: Mikael Waldenius 7361 (yo 1748, † 1792).

/ Kiikalan isäntäluettelot tuntevat Hirvelän Vanhasepän isännän Matts Petterssonin (1634–67) ja Anttilan isännän Henrik Mattssonin (1681–96), onkohan Lars edellisen poika tai jälkimmäisen veli? /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 5a; Johannes Hissan tiedonanto 19.2.2012 (Elisabet Mattsdotter Alcenius, katso 2711); KA mf. ES 1966 (nn 8) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 6.–7.6.1699 s. 867 (Medhielparen uthi Lämpälä Wällärde H:r Lars Alsenius inlade Befallningzmans Wälbet:de Claes Dettlofssons inrymmelse skrift Dat: 2 sidstl: Junii sampt huusessyns Instrumentet af d: 8 dito oppå Johan Sigfredssons hem:n j Makala, hwilket H:r Lars är efterlåtit att tillträda); KA mf. ES 1974 (nn 24) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 2.–3.11.1705 f. 326 (Coadjutoren i Lämpälä Sochn H:r Lars Alcenius upwijste hans Nådes Högwälborne H:r Landzhöfdingens Jacob Bures utgifne Resolution af den 8 Junij nästl:, hwarmedelst häradz Rätten förordnes, om den af honom till Makala Crono hemmans oprättelse sökte frijheetz prolongation att ransaka och pröfwa); KA mf. ES 1976 (nn 28) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 3.–5.3.1709 s. 314 (Det framträdde Medhielparen Wällärde Lars Alsenius för Rätta och gaf till känna sig med Anders Henrichsson ifrån Nepilä, utom Rätten träffat en frijwillig förlijkning, ang:de ett Huus, som Alsenius af Anderses Sahl: Swär Fader Henrich Henrichsson kiöpt); KA mf. ES 1977 (nn 29) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 31.1.1710 s. 89 (Medhielparen Wällärde Lars Alsenius, som besitter Makala Crono hemman). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 250 (LII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 23, 29, 33, 37; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #160; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 189 (1688:I), 192 (1689:II), 193 (1690:I), 195 (1691:I), 197 (1692:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 257, 297, 298; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 24 (Alcenius Taulu 1); Y. Blomstedt, Hämeen historia II:2 (1960) s. 442; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1853D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Lempäälä; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 177.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.2.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Alcenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3842>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.