Helsingin yliopisto

Tiedot

1692/93 Petter Johan Meissner, aateloituna 1720 Gyllenecker Petrus Johannes Johannis, Sudermannus 3903. * Tukholmassa 10.1.1680(?). Vht: tukholmalainen sihteeri Hans Meisnerus, myöh. Meisner 1176 (yo 1656/57, † 1680) ja Engel Skytte tämän 1. avioliitossa. Strängnäsin koulun oppilas (1679). Strängnäsin lukion oppilas 1681. Ylioppilas Uppsalassa 29.1.1691 Petrus Joh. Meisner Sudermannus | (Postea Nob. Gyllenecker) | Eodem comprehensus testimonio. Ylioppilas Turussa 1692/93 Meissner Petrus Strengn. _ 199. Turun hovioikeuden auskultantti 1699. — Vänrikki Uudenmaan ja Hämeen läänin maarakuunarykmentissä(?) 1699. Luutnantti Hämeen läänin kaksikasjalkaväkirykmentissä 1700, kapteeni 1703, majuri 1707. Siirto Uudenmaan jalkaväkirykmenttiin 1711. Everstiluutnantti Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentissä s.v., ero nähtävästi 1733. Savonlinnan komendantti. Aateloitu 1720. Valtiopäivämies 1720, 1734 ja 1738–39. † Rantasalmella(?) 16.5.1750.

Pso: 1:o Elisabet Maria Muhl tämän 2. avioliitossa († ~1725); 2:o Dorotea Juliana Ramsay († 1743).

/ Syntymätieto (v. 1680) ja kouluopinnot Strängnäsissä (1679) eivät voi koskea samaa henkilöä. Käytettyjen lähteiden avulla ei voi selvittää miltä osin tiedoissa on sekaannusta. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 128b; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 25 (23.2.1700, Studenten Johan Meisner); KA mf. ES 1888 (ll 16) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 26.–27.10.1699 s. 909 (Såsom Fougden widh Domargård Anthonius Jörensonn nu för Retta tillsade Stud: Mons:r Petter Meissner Trettijo Dahl:r Kopp:rm:t för den hästen som Meisner tillhörig, bem:te Antonius förl: Wåhras nedkiörtt uti Isen emellan Sellwik och Ekenäs). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 259 (LIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 42 (LIII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 336; J. Lagerholm, Södermanland-Närkes nation (1933) s. 107 #1207; H. Petersson (utg.), Matricula Regii Collegii Strengnensis I 1628–1699 (1947) p. 49; H. Petersson (utg.), Album scholæ trivialis Strengnensis 1679–1821 (1955) s. 8. — A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. A–K (1921) s. 257; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor III (1927) s. 254 (Gyllenecker Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1561D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #990, 4430.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 14.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Johan Gyllenecker. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3903>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Meissner, Petrus Strengn. p. 199.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 259.

Meissner, Petr... Peter Johan, f. 1680 i Sth, son af sekreteraren o. rådm. Joh. M. i Sth samt styfson till teol. lektorn o. prosten mag. Ge. Silnaeus i Strengnäs († 1683), hade enl. Stiernmans adelsmatr. studerat 14 år [?] vid akademierna i Upsala o. Åbo då han 1699 blef auskultant i Åbo hofr. Följande år fänrik i Finland, där han vid olika regem. under kriget tjänade sig upp till öfverstelöjtn.; adlades 1725 Gyllenecker och dog 1748.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 42.