Helsingin yliopisto

Tiedot

1693/94 Petter Bäckman Petrus Erici, Nylandus 4001. * noin 1680. Vht: Pohjan Elimon ja Lohjan Karstun Joenpellon rusthollien omistaja, vuokraaja Erik Persson Bäckman ja Helena (Mattsdotter Öhman?). Turun katedraalikoulun oppilas 20.4.1692 (in cl. rect., Petrus Erici Backman Lojoensis). Ylioppilas Turussa 1693/94 [Bæckman] Petr. Nyland _ 205. — Kamarikollegion kanslisti Tukholmassa (1708). Manttaalikomissaari (1711). † Luvialla 15.8.1737.

Pso: ~1711 Maria Thorwöste († 1745).

Appi: Fiskarsin patruuna Johan Thorwöste 582 (yo 1647, † 1712).

Serkku(?): viipurilainen raatimies Herman Öhman 4225 (yo 1696, † 1743).

Poika: Karjaan kappalainen Johan Bäckman 6436 (yo 1737/38, † 1772).

Vävy(?): Fagervikin ruukinsaarnaaja Jakob Starckou 6270 (yo 1736, † 1755).

Sukulainen(?): Henrik Bäckman 5701 (yo 1729).

Sukulainen(?): Karl Beckman 6087 (yo 1734).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 16b; KA mf. ES 1885 (ll 9) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 21.10.1689 f. 236 (Uplystes tridie resan Elimo Ryttare hemmanetz bördzrätt den Arendatoren wäl:t Erich Persson för 700 D:r K:m:t och 6 T:r Span:l köpt hafwer och ingen klandrade), Inkoon käräjät 20.1.1690 f. 17v (Bokhållaren Mons:r Lars Lundman beswärade sig å högwelb: fru Gouverneurskans Merta Posses wegnar, öfwer Arendatoren Wäl:t Erich Persson Bekman, för dett han Fruns Gårdh Bålstadh under sine arende åhr icke efter Contractet medh dijkande och hagnande Excolerat), Pohjan ja Karjalohjan käräjät 10.–11.3.1692 f. 43 (Brukzförwaltaren Wälb: Johan Thorvest beswärade sig öf:r Arendatoren Erik Pärsson Bäckman), 46 (Elimo); KA mf. ES 1886 (ll 10) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 15.–17.7.1693 s. 319 (Arrendatoren Wähl: Erich Pährsson förekom och beklagade den olycka som honom förledne höstas händt wijd des Rusthåll Karsto ... wåd Eeld); KA mf. ES 1888 (ll 17) Lohjan käräjät 3.–4.5.1700 s. 222 (Arrendatoren wid Gircknäs Wähl:t Erich Pehrson Beckman); KA mf. ES 1889 (ll 20) Karjaan käräjät 2.–3.6.1703 s. 319 (tienst hoos Arrendatoren Wähl:t Erich Beckman wid des Rusthåld Joenpelldo i Karsto); KA mf. ES 1891 (ll 25) Inkoon käräjät 26.6.1708 s. 635 (Arendatoren Erich Beckman sökte å des mågz Accijs Skrifwarens Johan Sahlstens wegnar); KA mf. ES 1891 (ll 26) Karjaan käräjät 1.–3.3.1709 s. 197 (Erich Mattsson i Gybbelby, lät återbiuda Arendatoren Eric Persson Beckman en Sölfbägare medh nampn Peer Hinderson och twenne st: Sölfskeedar som han Beckman efter des Förskrifning af den 9 Julii 1706 Pantsatt hoos Erichz Fader Mattz Erichsson för 50 D:r Kopp:m:t); KA mf. ES 1891 (ll 26) Inkoon käräjät 4.–5.3.1709 s. 240 (Acciis Skrifwaren Johan Sahlstein); KA mf. ES 1892 (ll 27) Karjaan käräjät 15.–16.6.1710 s. 553 (Beckmans mågz Accijs Skrifwaren Johan Sahlstens); KA mf. ES 1915 (ll 55) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 12.3.1745 f. 268 (S: D: Ingaf i Rätten Lieutenanten Herr Johan Nirberg then skrift som hans Swär moder, afledne Mantals Commissarien Peter Beckmans äncka Maria Törwest, åt hennes äldsta Son, Studenten Johan Beckman, den 2. sidstledne Januarii utgifwit); KA mf. JK 2027 (Raasepori II KO a 65) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 24.11.1760 f. 845v (Joenpäldo Rusthåll). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 261 (LIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 43 (LIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 345 (mainitaan eräs teini Petrus Erici), 352 (teini Petrus Erici); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 376–381; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #239; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 48; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 480 #507 (19.3.1708). — A. Brenner, Domböckerna och den genealogiska forskningen. Genos 16 (1945) s. 108; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1481G.

Doria gratulantti

Päivitetty 20.9.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Bäckman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4001>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.