Helsingin yliopisto

Tiedot

16.3.1694 Kasper Porthanus, myöhemmin Porthan Casparus, Viburgensis 4011. * noin 1677. Kotoisin Itä-Suomesta, luultavasti Viipurin kaupungista. Ylioppilas Turussa 16.3.1694 Porthanus Casp. Vib _ 205. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1694 d. 16. Mart.] Casparus Porthanus. Vib. — Toiminut asianajotehtävissä Vaasassa. † hukkui Mustasaaressa 13.11.1705.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 152b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #269; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 173 (19.3.1702, Till Probsten utj Wasa), 185 (4.6.1702, Till Borgmestare och Råd i Wasa ... han d 25. Novemb. af förledit åhr erhållit af Kongl. Hoffrätten tilstånd att der i orten advocera, hwarföre han nu mehra icke kan förstås wara under Kongl. Academiens jurisdiction); KA mf. ES 2088 (ss 21) Laihian käräjät 17.–18.7.1699 s. 31 (Mons:r Caspar Porthan befullmechtigad uthaff Sahl: [handelsmannen Dawid] Nagels Enckia. Porthan mainitaan usein asiamiehenä Etelä-Pohjanmaan käräjillä tästä alkaen); KA mf. ES 2091 (ss 27) Maalahden käräjät 11.3.1705 s. 1398 (Procuratoren Caspar Porthan); KA mf. ES 2092 (ss 29) Mustasaaren käräjät 14.–15.1.1707 s. 1 (Hindrich Porthan, katso U1098). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 266 (LIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 43 (LIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 236, 264; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 38. — Y. Raevuori, Turun 1600-luvun lainoppineita asianajajia. Defensor Legis 30 (1949) s. 149; A. Ekman, Genealogiska strönotiser... SSV 33–34 (1949–50) s. 24; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2346G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2262, 3089, 3436.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kasper Porthan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4011>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.