Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1697 Henrik Corte (myös Cortez ja de Courte) Henricus Henrici, Ostrobotniensis 4260. Vht: Raahen pormestari Henrik Corte 1793 (yo 1665, † 1706) ja hänen 1. puolisonsa Margareta Nycarlus tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Uppsalassa 26.7.1690 *Henricus Cort n. jur. [fratres] [Ostrobothniens. sub priv. præcept.] | juramentum dixerunt a. d. 28 Oct. 1695. Ylioppilas Turussa kl. 1697 [Corthe] Henric [Ostrob _ 217]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1697] Henrich Korte. | Chiliarcha, ceu perhibetur in Germania. — Musketööri henkikaartissa 1698, lippumies. Kornetti eversti Grassin rakuunarykmentissä Bremenissä 1700, ero 1701. Kapteeni Morathin Savon jalkaväkipataljoonassa s.v. Kenraaliadjutantti 1704. Joutui sotavangiksi 1705, vapautui s.v. Majuri puolalaisessa Woiwodikowskin(?) rakuunarykmentissä s.v., everstiluutnantti 1706, sotavankina s.v. ja uudestaan 1709–16, oleskeli sittemmin kuningas Stanislaw I:n luona Zweibrückenissä. Ratsuväen eversti 1721. Pyrki Porin läänin jalkaväkirykmentin everstiksi 1726. Sittemmin amiraali ranskalaisessa palveluksessa (käyttäen nimeä de Courte).

Pso: 1:o N.N.; 2:o Katarina Elisabet Werner (jäi leskeksi).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 44a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #465. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 282 (LVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 632; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 332; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #465; Akademiska konsistoriets protokoll XXI 1695–1696 (Uppsala 1976) s. 351 (2.9.1696, Dn. Gabrieli 4259 och Henrico Korte bewilliades uppå insp:ris nationis, h:r Prof. Lagerlöfs, goda loford om dem, testimonium). — A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. A–K (1921) s. 121; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 220; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6487; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1056 (1713, "Catharina Elisabet Warner, Majors Enkiefru"!); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1540.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Corte. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4260>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.