Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1698 Jonas Henricius, myöhemmin Henriksson Jonas Henrici 4328. * noin 1681. Vht: turkulainen räätäli Henrik Henriksson († 1688) ja Kristina Miödh. Ylioppilas Turussa kl. 1698 [Heinricius] Jonas Henr _ 222. Turun hovioikeuden auskultantti (1710). — Asianajaja Turussa (1712). Turun hovioikeuden notaari 1722. Naantalin pormestari 1729. Valtiopäivämies 1731, 1734 ja 1738–39. † valtiopäivien jälkeen Tukholmassa (suom. seurak.) 7.7.1739.

Pso: 1:o (jo 1721) Maria Johansdotter Warnstedt (‡ 1725); 2:o ~1729 Anna Kristina Stadius († 1732).

Appi: Turun hovioikeuden asessori Johan Rauthelius, myöh. Gabrielsson 2427 (yo 1675/76, † 1714).

Appi: hovioikeudensihteeri Elias Stadius 3128 (yo 1683/84, † 1740).

Veli: Anders Henricius 3635 (yo (1690)).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 84a; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 38 (28.6.1700, Slagzmåhl), 251 (15.10.1703, haaste todistajaksi Naantalin käräjille 23.11.); HYK ms. AKA:6, Konsistorin registratuura 1714–1740 s. 272' (20.8.1735, ... Jonas Hindrichssons memorial, angående en af honom öfwerklagad Bröllops skrifft, som Magister Burman öfwer Rector Ross och Tullnären Miöds dotter opsatt); Stockholms stadsarkiv, Bouppteckning 1711/3:454 (katso 4503); KA mf. ES 1854 (kk 27) Raision ja Maarian käräjät 21.–22.10.1709 f. 502 (Det opwijste Mons: Jonas Henrichson Fullmacht af dess Moder dygdesamme Christina Miöd). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 287 (LVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 70, 95, 124, 228–229, 231, 238, 371 passim; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 107 (15.1.1725, ‡ hustro). — A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 614; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 185; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1295 (1713, vaimo?), 1913 (1714, vaimo), 3071 (1715, vaimo), 4301 (1716, vaimo?); L. Nyholm, Miödh. Genos 67 (1996) s. 26 (tämän selvityksen mukaan Turun kämnerinoikeuden pöytäkirjassa 8.2.1709 mainittu edesmennyt asianajaja Henrik Henricius olisi oikeasti Jonas Henriksson, mutta väitteen tueksi ei esitetä mitään todisteita).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jonas Henriksson. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4328>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Heinricius [äfv. Henricius], Jonas Henr. p. 222 || Inblandad i slagsmål, enl. prot. 1700, 1701. Tyckes varit Aboens.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 287.