Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1698 Henrik Mathesius Henricus Andreæ, Ostrobotniensis 4361. Kastettu Kokkolassa 20.10.1683. Vht: kihlakunnantuomari Anders Mathesius 1791 (yo 1665, † 1714) ja Cecilia Ausius. Ylioppilas Turussa sl. 1698 [Mathesius] Henr [Ostrob _ 223]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1698] Henricus Mathesius. | post bene feliciterq: exactos pulveres academicos, tum Upsaliæ, tum Aboæ, jam muniis Commissarii in Patria perfungitur cum laude. Moscovitis securi violenta percussus. Ylioppilas Uppsalassa 23.7.1703 Henricus Mathesius Ostroboth. Studiosus Aboensis. — Nimismies. Raatimies Kokkolassa 1708–11. Manttaalikomissaari (1711). † venäläisten surmaamana Hailuodossa(?) 1714.

Pso: (1:o?) Kaisa Roberg; (2:o?) Anna Morberg (elossa 1715).

Vävy: Muhoksen kappalainen Johan Svahn 5578 (yo 1727, † 1759).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 127a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #478; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 241 (18.6.1703); KA mf. ES 2094 (ss 33) Lapväärtin käräjät 15.–16.2.1711 s. 104 (Mantahls Commissarien Hindrich Mathesius). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 293 (LIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 58, 59, 227–229, 231, 245, 255, 258, 259, 265, 272, 364, 367, 370; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 19; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #478. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 860 (Mathesius Taulu 20); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8312; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3770 (1715, tytär), 4856 (1716, tytär), 7430 (1715, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #594.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Mathesius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4361>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.