Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1727 Johan Svahn 5578. Vht: Paltamon pitäjänkirjuri Johan Mattsson Svahn († 1727) ja Beata Eriksdotter Brax. Ylioppilas Turussa sl. 1727 [Svahn] Johan. Ostrob _ 317. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1727] Johannes Svahn. Sacros adiit ordines 1733. Sacellanus constitutus in Muhos. | Obiit 1759. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 6.12.1732. — Armovuodensaarnaaja Muhoksella 1732, kappalainen siellä 1734. Sairasti epilepsiaa. † Muhoksella loppuvuodesta 1759.

Pso: 1733 Vendla Katarina Mathesius († 1770).

Appi: manttaalikomissaari Henrik Mathesius 4361 (yo 1698, † 1714).

Eno: Paltamon kappalainen (Hailuodon nim. kirkkoherra) Johan Brax 3709 (yo 1690, † 1737).

Setä: apulaispappi Erik Svahn 4572 (yo 1700, † 1709).

Tyttärenpojan poika: luutnantti, FM Johan Isak Svahn 13891 (yo 1824, † 1849).

Veljenpoika: Raahen kappalainen Petter Nordmark 6728 (yo 1740, † 1756).

Veljenpoika: vääpeli Kasper Svahn 7499 (yo 1749, † 1813).

Vävy: Muhoksen ent. kappalainen Matias Salow 7269 (yo 1746, † 1797).

Kaima: ylisotakomissaari Hans Henrik Svahn 5535 (yo 1726, † 1745).

/ Merkintä Vilh. Laguksen ylioppilasmatrikkelissa "Redan p. 313" on virheellinen, sillä siellä on eri Svahn. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 186b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #617; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1727; KA mf. ES 2037 (rr 28) Paltamon käräjät 2.–3.2.1691 s. 82 (Daniel Jeremiæsson (katso 3197) Aflade effter Kongl: Maij:tz Allernådigste willie dess Lensmans Eedh wedh detta påstående Tingh. Jemwähl och Johan Matzson Aflade dess Sochneskrifware Eedh); KA mf. ES 2038 (rr 30) Paltamon käräjät 26.–27.7.1693 s. 134 (Sochneskrifwaren Johan Mattsson Swahn); KA mf. ES 2039 (rr 34) Paltamon käräjät 1.–3.2.1697 s. 194 (Vice ländzman Johan Mattzon Swan). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 391 (LXXX); S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #617; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 155. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 201; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #489G (1730, suom., Juhana Juhanan Poica Pohjalainen), 492G; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Muhos; O. Manninen, Paltamon Koutaniemen Svahnit. Genos 42 (1971) s. 9; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8313; O. Manninen, Ylioppilas parantajana eli houruinhoitoa 1700-luvulla. Hippokrates 3 (1986) s. 88–97.

Doria gratulantti

Päivitetty 5.8.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Svahn. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5578>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.