Helsingin yliopisto

Tiedot

1698/99 Anders Wallius Andreas Johannis, Aboensis 4383. Vht luult.: Turun akatemian kirjanpainaja Johan Larsson Wall († 1710) ja Elisabet Thuronius tämän 2. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas (1696). Ylioppilas Turussa 1698/99 [Wallius Laur. et Andr. Ab _ 224]. — Sotapalvelukseen (1701).

Veli: ylioppilas Lars Wallius, myöh. Wall 4382 (yo 1698/99, † 1704).

Kaima: naantalilainen porvari Anders Wallius 3651 (yo 1690).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 205a; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 38 (28.6.1700, Slagzmåhl), 70 (8.1.1701, ... en annan Student barnfödd här i Staden Andreas Wallius wed nampn som äfwen sig under Militie Staten begifwit ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 295 (LIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 70, 95, 112; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 206 (1696:II, Andr. Johannis Wall). — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 201.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Wallius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4383>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.