Helsingin yliopisto

Tiedot

1698/99 Johan Tammelander Johannes Jacobi, Tavastensis 4387. Vht: Tammelan kappalainen Jakob Tammelander 1731 (yo 1664/65, † 1722) ja Elsa Hassalenius tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1698/99 [Tammelander] Joh: Tav _ 224. — Korpraali Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentissä 1701, majoitusmestari 1705, kornetti 1707, joutui sotavangiksi Hottovassa 1709.

Pso: 1701 Kristina Tillman.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 189a; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 102 (25.5.1701); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 31.8.1701 s. 178 (Såsom Kembners Cammaren Remitterat uthan afdömmande det klagomåhl ifrån sigh under denne Rätt, som Kellarmestaren Anders Klinck andragit emot Corporalen Johan Tammelander, angående öfwerwåldh på des hustru medelst Wärie blåttande och döra brått på Stadz kellaren); KA mf. ES 1265 (g 110) Helsingin KämnO 30.8.1701 s. 16. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 295 (LIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 132, (135). — Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 271 (Tammelander I. Tab. 6); A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 690.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Tammelander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4387>. Luettu 15.4.2024.

Ks. myös viittausohje.