Helsingin yliopisto

Tiedot

1664/65 Jakob Tammelander Jacobus Michaelis, Tammelensis 1731. Vht (Pousar 1978): Tammelan kirkkoherra Mikael Tammelander (Michael Caspari, yo Uppsalassa 2.11.1625, † 1647) ja hänen 2. puolisonsa Brita Eriksdotter Abogius tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1664/65 [Tammelander] Jac. Michaelis _ 80. — Apulaispappi (coadjutor) Tammelassa 1675, kappalainen siellä 1687, pysyi virassa isonvihan yli. ‡ Tammelassa 8.9.1722.

Pso: 1677 Elsa Bengtsdotter Hassalenius tämän 2. avioliitossa († 1722).

Veli: Saloisten nimismies, raatimies Johan Tammelander 1424 (yo 1660/61, † 1702).

Poika: kornetti Johan Tammelander 4387 (yo 1698/99).

Poika: ylioppilas Jakob Tammelander 4501 (yo 1700, † 1716).

Pojanpoika: tilanomistaja Kalvolassa, kornetti Adam Reinhold Tammelander 7193 (yo 1746, † 1791).

Pojanpoika: tilanomistaja Urjalassa, kornetti Karl Fredrik Tammelander 8376 (yo 1762, † 1819).

Lanko: Mynämäen nim. pitäjänapulainen Simon Sylvenius 1309 (yo 1659, † 1678).

Lanko: ylioppilas Jonas Sarin 3156 (yo 1684, † 1691).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 189a; KA valtakunnanregistratuura 22.3.1695 f. 115 (Till Landzhöfding Creutz om Cappellans bohlet Custo i Tamela sochen), 22.3.1695 f. 117; KA mf. ES 1923 (mm 8) Kokemäen käräjät 25.–27.5.1654 f. 241v (fordom Regementz Skrifware Bengt Jönsson i Hassala. Vertaa 689); KA mf. OS 489 (1a) Kokemäen käräjät 7.–8.9.1677 f. 172 (han Jacob [Mattzon i Carenoja] war kommen i uppenbart rychte för Lönskeläger med hustru Elssa Bengdzdotter i Hassala ... hustru Elsa Bengdzdotter war nu inthet tillstädes, uthan sadhes wara i Tammela att der Wijas med Coadjutoren H:r Jacob); KA mf. ES 1887 (ll 15) Lopen käräjät 8.–9.3.1698 s. 244 (Såssom Kyrkioherden Wyrdige och Wähl Lärde H:r Jacob Kaskas 1942 tillstår att Capplanen Wäl Lärde H:r Jacob Tammelander haar för någon Tijdh sedan Lemnat hoos honom Gesneri Commentarium öfwer Psalttaren att inbindas, hafwandes samma Book ännu hoos sigh; Altsså bör Kyrkioherden återställa den Capplanen, sedan han förnöigdt Kyrkioherden 2. D:r K:m:t för inbindningen); KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Tammelan ja Someron käräjät 8.–9.5.1696 f. 4 (Det gaaf Sacellanus i Tammela wäll:de H:r Jacob Tammelander till känna, huru som för någre dager sedan honom Eeldzskada träffat och öfwergådt opå des rusthåll Haudankorfwa), Tammelan ja Someron käräjät 10.–12.11.1696 f. 288v (det Dragoune hem:t som Cappellanen wäll:de H:r Jacob Tammelander nyligen optagit att rusta före uthi Susicka byy här i Tammela S:n); KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 2) Tammelan ja Someron käräjät 19.–21.3.1706 f. 104v (Cappellanen här i Tammela S:n Wällärde H:r Jacob Tammelander ... des Swåger Coadjutoren Wällärde H:r Lars Sariin 3157), Tammelan ja Someron käräjät 31.5.–2.6.1706 f. 115v; KA mf. ES 2005 (oo 7) Kerimäen ylim. käräjät 18.9.1691 s. 278 (en attest medh Sacellani j Tammela Sochn, Wällärde Jacobi Tammelandri nampn under, dat: d: 17 Junii sidstledne); KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 14.3.1682 (Giäld, katso 1394). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 15 (katso 660); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 108 (XXV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 122, 269, 272, 277, 323, 328, 329; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 62, 65, 145, 146, 184. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 324; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 271 (Tammelander I. Tab. 6); Å. Laurén, Kyrkoherdens i Pemar Martinus Johannis' efterkommande. Genos 18 (1947) s. 55; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #732G; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 22; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2123; J. Pousar, Släkthärvan Tammelin-Tammelander. Genos 49 (1978) s. 53; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 215.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Tammelander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1731>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.