Helsingin yliopisto

Tiedot

19.7.1700 Erik Bruun Ericus Johannis, Ingermannus 4535. * noin 1682. Vht: Karjalan ratsuväen luutnantti Johan Bruun († 1701) ja Gertrud Freudenberg. Ylioppilas Tartossa 10.3.1699. Ylioppilas Turussa 19.7.1700 [Bruun] Eric: Joh:is Ingerm _ 232. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1700 d. 19. Julii] Ericus Johannis Bruun. Dorpati studiosi facti. — Turun läänin jalkaväkirykmentin rykmentinpastori 1710 (vahv. 1717). Oli rykmentin mukana Norjan sotaretkellä 1719. † Hanebossa 11.1.1719.

Pso: 1711 Kristina Doest († 1737).

Pojanpoika: Viipurin tullinhoitaja, hovineuvos David Bruun 9212 (yo 1774, † 1819).

Pojanpoika: ylioppilas Jakob Bruun U848.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 33a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #339; Heikki Vuorimiehen tiedonanto 22.9.2013 (Korjaus Erik Bruunin kuolinpaikkaan, joka on Hanebo eikä Hambo, sekä kuolinaikaan, lähteenä Hanebon kirkonarkisto: Dom. II. p. Epiph. 1719, Hr Eric Brun, pastor wid Åbolänska infant. regemente siuk införd i Giästgifware gården, och ther död Dca I. p. Epiph. [11.1.1719] på åter marchen ifrån Norge, begrofs i kyrkan, innom Korsgången med predikan, och fulla Ceremonier, lefwat i 36 år. Tosin TJR:n katselmusrullassa 1719 kuolinaikana on aiemman tiedon mukainen 20.1.1719); KA valtakunnanregistratuura 25.2.1717 f. 46 (Confirmationer för Officerare under Åbo lähns Reg:te till foot ... Reg. Prästen Eric Bruun af Gen. Lieuten. Lybecker d. – 1708[!]); KA mf. ES 1839 (jj 25) Jääsken käräjät 26.–27.5.1685 s. 290 (Fordom Ryttmesters Sahl: Ertman Bruuns Enkia, hustru Helena Bertillssdotter ... Sonen Lieutenan: Manhafftigh Johan Bruun). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 303 (LXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 47 (LXI); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 47; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1506. — S. D. Geerkens, Narva literata (1703) f. 4 (Ericus Brun Neoviensis, Theol. Studios. & Ministerii Candidatus); A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 234 (Bruun Taulu 2); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 62 (Bruun Tab. 1); A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 92.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Bruun. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4535>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.