Helsingin yliopisto

Tiedot

1700/01 Johan Asp Johannes Eliæ, Tavastensis 4581. * noin 1668. Vht: Kangasalan Varalan Heikkilän vävy ja sitten isäntä Elias Johansson ja Anna Tomasdotter Heikkilä. Ylioppilas Turussa 1700/01 [Asp] Joh. Eliæ Tavast _ 236. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 31.5.1709. — Suomen aatelislipullisen pataljoonansaarnaaja 1709. Janakkalan kappalainen 1712, Hausjärven 1713. † Hausjärvellä 6.10.1759.

Pso: 1:o Elisabet Båga († 1709); 2:o Margareta Lignipaeus († 1756).

Appi: Pälkäneen kirkkoherra Matias Lignipaeus 556 (yo 1646/47, † 1699).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 13a; Esko Karisalmen tiedonanto 1.7.2013 (Todisteita sille, että että Johan Asp oli Kangasalan Varalan Heikkilän poika. Isä Elias Johansson mahdollisesti kotoisin Pälkäneen Kukkolan Aspilasta. Digitaaliarkisto SAY Kangasala 1675–1694 Varala Heikkilä ja SAY 1695–1714. Elias muutti isonvihan jälkeen Pälkäneen Onkkaalaan vuonna 1710 viimeisen kerran Varalan Heikkilässä. Vävy Joseph Carlsson (puoliso Kirstin Eliasdotter Johan Aspin sisar, katso tiedonanto 31.8.2011 alla) Onkkaalan Tiililässä vuodesta 1705 alkaen SAY Pälkäne 1695–1714. Pojanpoika Johan Eliasson Kärväntälän Sipilän isäntänä Pälkäne, Kulsiala 1720–1739); Esko Karisalmen tiedonanto 31.8.2011 (Tietoja Asp-suvusta, Janakkalan käräjät 16.11.1743: ... qvinnoperson Maria Hansdotter ifrån Onkkaala och Pälkäne socken och capellan i Hausjärvi son lösa karlen Mårten Asp. Capellan Johan Asp 74 åhr gammal och son Mårten 31 åhrs ålder. Åhr 1742 uti september månad skall Mårten första gången ifrån Pälkäne til huus järfwe af hemtat förenämde Maria Hansdotter som skall varit capellan Asps afledne systers Kirstin Eliasdotters dotters Anna Josephsdotters dotter ... Marias broder dragon Henric Hansson [joka on kastettu Pälkäneellä 11.4.1717 Onckala, Hans Hendrichsson, Anna Josephsdr, Henrick] nu commenderad med regementet til Sverige ... Matts Henricsson Heickolas vägnar son Matts Mattsson som ähr gift med Mårtens syster. Maria Hansdotter löytynyt kuolleena epäillyttävissä olosuhteissa. Kuolemantuottamuksesta epäilty Mårten Asp karannut pois paikkakunnalta. Käräjäpöytäkirjaan liittyy kartta Maria Hansdotterin vaiheista Pälkäneeltä Hausjärven Öljylammelle josta löytynyt kuolleena. Johan Aspin sisaren Kirstin Eliasdotterin pso lienee Onkkaalan Tiitilän isäntä 1705–1708 Joseph Carlsson joka mainitaan Kukkolan Aspilan ratsumiehenä 1691–1694); KA mf. ES 1972 (nn 20) Kangasalan käräjät 13.–14.3.1703 f. 163 (Studenten Mons: Johan Asp och Henrich Eskelsson i Keyrä förekommo, med berättelse sig hafwa förlijktz om den twistigheet dem emellan warit, härflytande af det Henrich den 23 Jan: nästl: i drickesmodh tagit Studentens Häst härsammastädes, och åkt med, den han andra dagen derefter igen tillbaka hämptat, hafwandes Henrich låfwat till förlijkning 1½ tunna Spanmåhl, det de med Handslag in för Rätta bekräftade); KA mf. ES 1976 (nn 28) Kangasalan käräjät 27.–28.9.1709 s. 733 (af Predikantens Wällärde Johan Asps hustru Elisabetha Båga, 1708 om Sommaren, bekommit 1 par Sämsk Böxor till deras Soldatz beklädande, för 4 D:r 16 ö: K:m:t), 782 (Esqvadrons Predikanten af Adels Phanan Wällärde Johan Asp trädde för Rätten och föredrog, huru såssom des hustru Elisabetha Båga, jmedlertidh han warit uthe i Fäldt, igenom den timmeliga döden, hoos dess Swärfader Länsman Johan Båga (katso 8546) aflijdit ... dhe Omyndige Barnen, Nl:n 2:ne Söner Johan och Gustaf ... Afwittring ... blifwandes till Förmyndare, för H:r Johan Asps Omyndige Barn, Medhielparen H.r Johan Edænius U1135 Constituerad). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 302 (LXI); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 150 #432. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 337, 337; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 21; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 158.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Asp. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4581>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.