Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1765 Karl Gustaf Båga 8546. * Kangasalla 3.10.1750. Vht: Kangasalan nimismies Karl Boga († 1765) ja hänen 2. puolisonsa Elisabet Steen. Ylioppilas Turussa kl. 1765 Båga Car. Gust. Satac. _ 494. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 23.1.1765 1765 23 D: Jan: Carolus Gustawus Boga Cangasalaënsis Natus 1750. | Militiæ se dedit. — Kersantti. † Kangasalla 20.3.1790.

Äidin isä: Lempäälän nimismies Johan Stenius, myöh. Steen 4014 (yo 1694, † 1760).

Veli: luutnantti Axel Fredrik Båga 9145 (yo 1773, † 1807).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 17b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #919; HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Kustaa III:lle (2.6.1772, Satagunda-Nation); KA mf. ES 1971 (nn 19) Kangasalan käräjät 26.–27.3.1702 f. 149 (Lendzmannen Johan Boga, katso 2304); KA mf. ES 1974 (nn 25) Kangasalan käräjät 19.–20.10.1706 s. 1453 (Länsmannen Johan Båga framsteg och androg, att såsom han nu mera iempte sin andra hustru Margareta Tyrvenia, äre komne till tämmelig Ållder och intet wissare dem förestår än döden, så säger Länsman sin willia wara, att der Gudh behagde honom förr änn des hustru ifrån denne Werlden kalla, skohla Barnen af förra gifftet ingen prætention eller Rätt hafwa till qwarlåtenskapen, utan des hustru oklandrat få boo uppå Crono Rustningz hemmanet Joutzniemi, så länge hon mächtar det förestå och bebruka, men sedan de begge med döden äre afgångne, skohla Barnen hafwa Ägendomen); KA mf. ES 1976 (nn 28) Kangasalan käräjät 27.–28.9.1709 s. 782 (Esqvadrons Predikanten af Adels Phanan Wällärde Johan Asp 4581 trädde för Rätten och föredrog, huru såssom des hustru Elisabetha Båga, jmedlertidh han warit uthe i Fäldt, igenom den timmeliga döden, hoos dess Swärfader Länsman Johan Båga aflijdit); KA mf. ES 1977 (nn 29) Kangasalan käräjät 21.1.1710 s. 24 (Carl Johansson Båga ifrån Joutziniemj, som ojäfwat efter aflagd Eedh besannade, att Swaranden om Wintteren wijst honom denne Fåhla). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 160 (CXVI).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Gustaf Båga. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8546>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.