Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1701 Johan Taulerus Johannes Georgii, Tyrvensis 4589. Kastettu Porissa 6.7.1679. Vht: Hämeenkyrön pitäjänapulainen Jöran Taulerus 2351 (yo 1674, † 1705) ja Valborg Köyliäinen. Ylioppilas Turussa kl. 1701 Taulerus Joh. Tyrv _ 238. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 10.4.1701 [1701] 10 Apr: Johannes Taulerus | Sacell: in Tafwast Kyro | jam Pastor ibid. 1732 constit. | Præposit: ibid: 1755. obiit A:o 1757. Kotiopettajana Hämeenkyrön kirkkoherran Arvid Rothoviuksen perheessä noin 1705. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 21.7.1705. — Hämeenkyrön pitäjänapulainen 1705, kappalainen 1707, vt. kirkkoherrana isonvihan aikana, vakinainen kirkkoherra 1732. Rovasti 1755. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1755. † Hämeenkyrössä 18.6.1757.

Pso: (jo 1718) Katarina Rothovius († 1770).

Appi: Hämeenkyrön kirkkoherra, FM Arvid Rothovius 2729 (yo 1679, † 1732).

Poika: Johan Taulerus 5821 (yo 1731, † 1737).

Poika: Hämeenkyrön kirkkoherra, FM Arvid Taulerus 6158 (yo 1735, † 1782).

Poika: Hämeenkyrön pitäjänapulainen Isak Taulerus 6645 (yo 1740, † 1757).

Poika: komissiomaanmittari Karl Taulerus, myöh. Taulér 7718 (yo 1753, † 1818).

Vävy: Akaan kirkkoherra Gabriel Favorin 5749 (yo 1730, † 1780).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 190b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #425; Timo Verhon tiedonanto 18.2.2009 (Johan Taulerus kastettiin Porissa 6.7.1679); KA mf. ES 1971 (nn 19) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 25.–26.6.1702 f. 216v (Studenten Johannes Taulerus å sin Faders Coadjutorens Wällärde H:r Georgii Tauleri wäg:r); KA mf. ES 1974 (nn 24) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 2.–4.10.1705 f. 169v (Coadjutoren Wällärde H:r Johan Taulerus); KA mf. ES 1974 (nn 25) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 9.–13.2.1706 s. 401. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 308 (LXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 47 (LXI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 329; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 377; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 59, 113, 281; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #425; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 147 #353. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 260, 261, 262; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3468D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Hämeenkyrö; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7127; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 153.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Taulerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4589>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.