Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1701 Johan Procopaeus Johannes Johannis? 4605. * noin 1680. Vht ilmeisesti: Vihdin kirkkoherra Johan Procopaeus 1247 (yo (1658), † 1697) ja hänen 1. puolisonsa Anna Larsdotter Tammelin. Turun katedraalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa kl. 1701 [Prochopæus] Johan _ 239. — Nousiaisten lukkari (1712). † Nousiaisissa 3.9.1737.

Pso: Maria.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 154b; KA mf. ES 1889 (ll 21) Lohjan käräjät 27.–28.5.1704 s. 280 (Effter H:r Professorens höglärde Mag: Laurentii Tammelini Fullmacht af d: 8 hujus, fordrade Ryttmestaren Wälb. Anders Rennerfelt een Sölfkanna af Capplahn H:r Simon Salin och Rusthållaren Niels Johansson i Nummis som dhe för några åhr sedan skohla hafwa till lähns taget och wählbem: Professors Pupill Johan Procopæus är tillhörig). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 307 (LXI); Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 212 (1699:II), 213 (1700:I).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Procopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4605>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.