Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1701 Erik Bärnstrand Ericus, Björneburgensis 4623. Kotoisin Porista. Ylioppilas Turussa sl. 1701 Bernstrand Eric. Björneb _ 241. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 1701 [1701] Ericus Bärnstrandh | Biörneburgensis | Sacell: in Roendæmäki | inde Pastor Janakalensis constitutus | obiit A:o 1729 in Mai:. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Maariassa) 19.3.1705. — Maarian kappalainen 1705, isonvihan aikana vt. kirkkoherrana siellä (1718) ja Merikarvialla 1719–21, palasi rauhanteon jälkeen kappalaisenvirkaansa Maariaan. Janakkalan kirkkoherra 1727. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1709. † Janakkalassa 2.5.1729.

Pso: 1705 Maria Eriksdotter Wallius tämän 2. avioliitossa († 1745).

Pson edell. aviomies: Maarian kappalainen Henrik Hodenius 3269 (yo 1685, † 1704).

Poika: Daniel Bernstrand 5766 (yo 1730).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 22b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #431; KA Immeniuksen päiväkirja [s. 117]; KA mf. ES 1934 (mm 42) Ulvilan käräjät 13.–16.2.1704 s. 344 (een förlijkningz Skrifft som hon uti ... Studentens S:r Erich Bernstrands närwaro låtit uprätta). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 309 (LXII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 161; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #431; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 147 #340. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 120, 123, 335; A. M. Tallgren, Maarian pitäjän paimenmuisto 1500- ja 1600-luvuilla. HArk 44 (1938) s. 56; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Janakkala; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 184, 186; F. Nyberg (förord och bearb.), Stefan Löfvings dagbok 1689–1720 (1986) s. 57 (1715, "... berättade, det Reso och Marie präster sinsemellan talt, att om den förbannade Löfvingen skulle hit komma, jag ville sannerligen låta gripa honom").

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Bärnstrand. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4623>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.