Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1685 Henrik Hodenius Henricus Henrici, Tavastensis 3269. Vht: hämeenlinnalainen suutari Henrik Simonsson Huti ja N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1685 [Hodenius] Henr. Henr. Tav _ 165. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 21.10.1690. — Apulaispappi Tenholassa 1690. Lemun pitäjänapulainen 1692. Maarian Paattisten kappalainen 1694. Maarian kappalainen 1698. † Maariassa 1704.

Pso: 1690 Maria Eriksdotter Wallius tämän 1. avioliitossa († 1745).

Pson seur. aviomies: Janakkalan kirkkoherra Erik Bärnstrand 4623 (yo 1701, † 1729).

Veli(?): Vampulan kappalainen Mårten Hodenius 2502 (yo 1676/77, † ~1686).

Veli: Kangasalan lukkari Jakob Hodenius 4000 (yo 1693/94, † 1716).

Pojanpoika: pastori Riiassa Karl Hodeen 6771 (yo 1741, † 1760).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 88b; KA mf. ES 1885 (ll 9) Hattulan ja Lehijärven käräjät 18.–19.2.1689 f. 4 (Dominus Studiosus Henricus Hodenius begerte af Rätten dett han kunde få laga Ransakning om Staffan Erichssons hemman i Rahkola by, som Johan Clemetsson för tijden åbor, hwilket honom förunt är af Öfwerst:n welb: Nils Grotenfelt emot en dragons utsättiande att uptaga, och sökia några åhrs frijheet der som Tulnären Dafwid Biur här för Rätta bekente); KA mf. ES 1848 (kk 11) Mynämäen ja Lemun käräjät 12.–13.3.1694 f. 73v (Cappellan i Låkalax Wällärde H:r Johan Avolinus prætenderade af Coadjutor Wällärde H:r Henrich Hodenius huushyra, för dett H:r Henrich bodht uthi dhe huus, som H:r Johan ägde på Lemo Kyrckiobacka, den han för 2 Åhr tijdh till 40 D:r K:m:t beräknar), 74v (Coadjutor i Wårfru Kyrckia Wällärde H:r Henrich Hodenius), 76v, Raision ja Maarian käräjät 30.–31.1.1694 f. 219v (Coadjutor Wällärde H:r Henrich Hodenius); KA mf. ES 1848 (kk 12) Pöytyän käräjät 11.–12.2.1695 f. 184 (Cappellan Wällärde H:r Henrich Hodenius på Cappellans Bohletz wägnar kärde till sina grannar i Aufwasmäki); KA mf. ES 1849 (kk 14) Pöytyän käräjät 14.–15.6.1697 f. 508v (Cappellanen wedh Patis Korpi Cappelgield Wehllärde H:r Henrich Hodenius); KA mf. ES 1849 (kk 15) Pöytyän käräjät 7.–8.3.1698 f. 212v (Lars Jacobssons i Rändämäki ... han skall warit dess motståndare då Hodenius sökte blifwa Cappellan i Wårfrukyrckio S:n); KA mf. ES 1851 (kk 20) Ylim. käräjät Maariassa 9.11.1703 f. 297–310 (Jatkuu (kk 21) 21.–23.1.1704 f. 155v); KA mf. ES 1855 (kk 31) Raision ja Maarian käräjät 8.–10.5.1711 s. 74 (Cappellanen H:r Erich Bernstrand föredrog Rätten, huru som Åhr 1705 sig tilldragit, att des antecessoris matrimonij Syster Hustru Sophia Hodenia kommit till honom, hwilcken af något tillfälle des på fingret hafde Ring, har råkat lämna på Fönstret, tädan H:r Erichz Stiuffsson Gustaf Hodenius en gåsse om 12 Åhr samma Ring, som de sedermera förnummit till sig tagit, sampt sedan borttappat emellan Kairla och Raunistula byiar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 217 (XLVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 448; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 115; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 138 #4 (Dnus Henr. Hoslerus adj. in Tenala, todennäköisesti Hodeniuksen nimi on tässä kirjoitettu väärin, koska kyseessä ei voi olla 2436). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 123, 126, 144; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 93; A. M. Tallgren, Maarian pitäjän paimenmuisto 1500- ja 1600-luvuilla. HArk 44 (1938) s. 55; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 214; V. P. Toropainen, Luettelo Turussa vuosina 1715–25 porvarinoikeudet saaneista kauppiaista ja käsityöläisistä. Genos 77 (2006) s. 139 (poika).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Hodenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3269>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.