Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1701 Erik Mechelin Ericus Jacobi, Nylandus 4639. Kotoisin Helsingistä. Helsingin triviaalikoulun oppilas 18.2.1692 Ericus Jacobi Mecchhelinus. Ylioppilas Turussa sl. 1701 Mechælin Eric. Nyl _ 242. — Apulaispappi Iisalmella (1705). Iisalmen Pielaveden kappalainen 1713. Iisalmen vt. kirkkoherrana isonvihan aikana. † (1722).

Pso: Elisabet Hoffrén tämän 2. avioliitossa (elossa 1727).

Appi: Iisalmen kirkkoherra Henrik Hourenius, myöh. Hoffrenius 655 (yo 1648, † ~1710).

Veli(?): Kuopion kappalainen Henrik Mechelin U1236 († 1729).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 128b; KA mf. ES 2008 (oo 12) Iisalmen käräjät 14.8.1699 f. 87v (Opå Kyrckioherdens Ehrewyrdige och Wällärde H:r Johan Portanii [Rautalammin kirkkoherra Johannes Johannis Portanus, † 1697] Enckias hustru Elisabeth Hofreniæ och Anders Karakains begiäran blef een laga Häradz Syyn förordnad uppå den twistige Jordh); KA mf. ES 2009 (oo 15) Iisalmen käräjät 22.–23.1.1701 s. 16 (Pastorskan dygdesamme Matrona Elisabetha Hoffrenea); KA mf. ES 2009 (oo 19) Iisalmen käräjät 14.–15.8.1705 s. 204 (Coadjutorn H:r Erich Mæchelin beswärade sig öfwer Påhl Riskain i Hapajerfwi, för dedh hans Boskap åhrl:n skall giöra stor skada medelst opbetande, på hans och des consorters ängiar); KA mf. ES 2010 (oo 24) Iisalmen käräjät 12.–13.9.1711 s. 114 (Förekom Coadjutoren wyrdig och wällärde H:r Erich Mechælijn och uthslag begiärade uthi den åkertwist, som wijd denne Rätt warit anhängig giord emellan dess Skattehemman i Karakala om 1 Skattm:rs Ränta och Anders Johansson Karakain med dess Interessenter af 1 1/4 Skattm:rs Ränta). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 311 (LXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 48 (LXII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #281; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 4. — Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6107; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 76; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 100.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Mechelin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4639>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.