Helsingin yliopisto

Tiedot

1701/02 Henrik Forsmarck Henricus Marci, Helsingforsensis 4652. Vht: helsinkiläinen porvari Markus Johansson ja N.N. Helsingin triviaalikoulun oppilas 1698 Henricus [Marci Helsingforsenses] – 16.12.1701 (Forsmarck, testim. munit. Aboam). Ylioppilas Turussa 1701/02 [Forsmarck] Henr. Nyl _ 243.

Veli: apulaispappi Anders Forsmarck 4002 (yo 1693/94).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 65a; KA mf. ES 1890 (ll 21) Espoon käräjät 20.–22.10.1704 s. 446 (Chiembnären Wähl:t Simon Forssmarck), 453 (Dhet tillkenna gåfwo Stud: Henrich Forssmarck och Landtmätarens Broteri Son Barthol Broterus sig wara Förlijkte om det Slagzmåhl hwarföre Forssmarck låtet Stemma Broterus); KA mf. ES 1265 (g 115) Helsingin KämnO 26.7.1706 f. 128 (Borgaren Erich Forsmarck ... des Broder Studenten Hindrich Forsmarck). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 310 (LXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 48 (LXII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #280; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 6, 31, 254.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Forsmarck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4652>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.