Helsingin yliopisto

Tiedot

1701/02 Kristian Pacchalen Christianus Christiani, Nylandus 4653. Vht: Bromarvin kappalainen Kristian Pacchalenius 2317 (yo 1674, † 1704) ja hänen 1. puolisonsa Elin Simonsdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1701/02 Pacchalen Christ. Nyl. _ 243. — Katselmuskirjuri Uudenmaan jalkaväkirykmentissä 1706. † luult. noin 1710.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 144b; KA mf. ES 1890 (ll 22) Tenholan käräjät 9.–11.2.1705 s. 127 (Rusthållaren Johan Mårtensson i Mällsarby klagade att Stud: Christian Pacchalenius nästl: d: 12 Januarii, uthi Harparskog öfwerfallet honom med Slagzmåhl), Pohjan ja Karjalohjan käräjät 5.–6.6.1705 s. 399 (Corporalen Josep Dahlman klagade att Stud: Christian Paccalenius, nu Under Tingz tijden, och netten emellan första och andra tingz dagen, här i Tingzgården, beskylt honom Dalman för ett förkommit Ryggstycke och slaget honom blodig). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 312 (LXII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 360 (29.12.1703, Christoffer Paccalenius); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #285. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1481G (1702, Christianus Pacchalenius C. f.).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 16.11.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristian Pacchalen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4653>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.