Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1674 Kristian Pacchalenius Christianus Thomæ, Australis 2317. Vht: Kiskon kirkkoherra Tomas Pacchalenius U68 († 1679) ja Kristina Agricola. Ylioppilas Turussa kl. 1674 Pacchalenius Christ [Thomæ Austr: _ 115]. — Tenholan Bromarvin kappalainen 1682. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1701. ‡ Bromarvissa 1.5.1704.

Pso: 1:o 1682 Elin Simonsdotter tämän 2. avioliitossa († ~1697); 2:o (jo 1698) Maria Stam (elossa 1705).

Pson edell. aviomies: Mustion ruukinsaarnaaja Petter Petrejus 2288 (yo (1673), † 1680).

Poika: katselmuskirjuri Kristian Pacchalen 4653 (yo 1701/02, † ~1710).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 144b; KA mf. ES 1884 (ll 8) Tenholan käräjät 15.–16.3.1688 f. 129 (Cappellanen wid Cappellet der uti Skären Wällärde H:r Christian Pacchalenius); KA mf. ES 1887 (ll 14) Tenholan käräjät 5.–6.2.1697 s. 101 (Capplanen wid Bromarfz Cappell Wyrdige och Wällärde H:r Christer Pacchalenius som innehafwer Kansjerfwi Rusthåld, beswärade sig der öfwer att dhe Siöfarande af Thenala Sochn som Uthi Skiären Lasta Farkostarne och föra med sig hästar och Boskap, sleppa dem till Beet å Prästöön till bem: Kansjerfwi Rusthåld lydande, som är den endaste hollme der under nu mera qwar är, af någon nytta, den Rusthållet sielf hafwer till bethe nödigt, begierandes Laga Förbud der emoth); KA mf. ES 1888 (ll 16) Tenholan käräjät 15.–16.5.1699 s. 400, 401 (Caplans hustru Maria Stam); KA mf. ES 1888 (ll 17) Tenholan käräjät 15.–17.2.1700 s. 93; KA mf. ES 1889 (ll 19) Tenholan käräjät 27.–29.10.1702 s. 505; KA mf. ES 1890 (ll 21) Tenholan käräjät 3.–5.10.1704 s. 382 (Capplanens Framl. H:r Christian Pacchalenii Enckia Maria Stam); KA mf. ES 1891 (ll 24) Tenholan käräjät 7.–9.10.1707 s. 633 (Rusthållaren Hans Mårtensson i Kansjerfwi, som gift sig med Capplanens framl: H:r Christian Pacchalenii dotter Christina Pacchalenia, begierte, att det måtte komma till richtigheet om Qwarlåtenskapen efter bem:te des Swär Fader ... hennes älldre Broders Munsterskrifwarens Christian Pacchalenii Skriftel: uplåtelse af den 5. Julii 1705). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 146 (XXXIV). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 393; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1481D; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 58.

Doria gratulantti

Päivitetty 16.11.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristian Pacchalenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2317>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.