Helsingin yliopisto

Tiedot

8.5.1702 Richard Åkerman Richardus Erici, Viburgensis 4662. * Tukholmassa 31.1.1688. Vht: Viipurin tullinhoitaja ja pormestari Erik Åkerman (kotoisin Jämtlandista, † 1739) ja Maria von Elswich. Ylioppilas Turussa 8.5.1702 Åkerman Richard [Viburg _ 243]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1702] d. 8. Maii. Richardus Åkerman. Oraatio 1703 (Lagus). Respondentti 16.5.1708, pr. Abraham Alanus 3244. Ylioppilas Uppsalassa 25.11.1708 ‹nimeä ei mainita yliopiston matrikkelissa›. Ylioppilas Lundissa 18.11.1711 Richardus Åkerman Vising. olim acad. Aboensis tum Upsaliensis civis huic albo nomen dedit 2 d. Vihitty papiksi Lundin hiippakunnassa 12.12.1721. — Viipurin tuomiokapitulin notaarina jonkin aikaa 1706. Ystadin koulun rehtori 1716. Ystadin S:t Petrin ja Bjäresjön kirkkoherra 1728. † Ystadissa 27.11.1729.

Pso: 1717 Sina Dahl († 1744).

Veli: kapteeni Erik Helmich Åkerman 4663 (yo 1702, † 1762).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 9a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #368; KA valtakunnanregistratuura 4.4.1695 f. 144 (Til Cammar Collegium, at Kongl. Maij:t approberar des Underdånige förslag, angående tull Inspectors tiänstens indragande i Åbo, ock at tullnären i Wijborg [Gabriel Valentinson (katso 3943)] är förordnad at wara tullnär i Åbo, ock i des ställe igen den föreslagne Cammar Skrifwaren [här wid Wår Liquidations Commission] Erick Åkerman), 4.4.1695 f. 147 (Fullmackt på Tullnärstiänsten i Wijborg för Erich Åkerman). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 314 (LXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 48 (LXII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 393–395, 403, 425; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 51; B. Edlund, Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen 1710–1814 (1981) s. 2 #19; Album Academiae Carolinae. Lunds universitets matrikel 1667–1732 (utg. P. Wilner och B. Edlund, 1984) s. 77. — G. Carlquist, Lunds stifts herdaminne II:5 (1954) s. 499; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #133R; G. Luther, Plock ur Lunds studentmatrikel. Genos 51 (1980) s. 23; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 181.

Doria respondentti

Päivitetty 23.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Richard Åkerman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4662>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.