Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1685 Abraham Alanus Abrahamus Claudii, Borealis 3244. Vht: Korppoon kirkkoherra Claes Alanus (Claudius Christophori, yo Uppsalassa 3.7.1630, † 1683) ja N.N. Ylioppilas Turussa kl. 1685 [Alanus] Abrah: [Claudii Corpo-Mascho _ 163]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1684/85] | Mag. | Abrahamus [Claudii Alanus.] | Prof. Th. 2. obiit Holmiæ. Respondentti 23.11.1695 pro exercitio, pr. Johan Munster 2581. Respondentti 19.5.1697 pro gradu, pr. Magnus Steen 2499. FM 14.12.1697. Ulkomaanmatkalle 1701. Ylioppilas Rostockissa 25.10.1701 Abraham Alanus, scholae cathedralis Aboensis lector ordinarius. Ylioppilas Jenassa 6.6.1702 Alanus, Abr., Suecus scholae cathedralicae Aboënsis in Finlandia lector, h. c. Ylioppilas Oxfordissa 20.8.1703. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 25.7.1707. — Turkulaisen osakunnan inspehtori 1712–20. — Turun katedraalikoulun lehtori 1698. Turun akatemian kreikan ja heprean kielten professori 1707, kolmas teologian professori 1712, samalla palkkapitäjänsä Piikkiön kirkkoherra 1707, Liedon 1712. Pakeni sotaa Ruotsiin 1713. Valtiopäivämies 1719. † Tukholmassa 1720.

Pso: 1709 Susanna Margareta Lund († 1717).

Appi: Växjön piispa, FM ja TT David Lund 2257 (yo 1673, † 1729).

Veli: Korppoon kappalainen Anders Alanus 1965 (yo 1668, † 1685).

Poika: ylioppilas Johan David Alanus U696 († 1737).

Poika: Inkoon kappalainen, FM Jakob Alanus 6677 (yo 1740, † 1769).

/ Mahdollisesti nimitetty paon aikana Nauvon kirkkoherraksi, koska papiksi vihittyjen luettelon kokoomaniteeseen tehdyn lisäyksen mukaan "tandem Probst Naguensis". /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 4a; HYK ms., Bor. osak. matr. #202; HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 49 (Consultissimi Dn. Professoris Juris ex Inscriptione d. 6 Novemb. A:o 1690 habita, Auditores: ... Abraham Alanus); KA valtakunnanregistratuura 18.5.1707 f. 80 ([Fulmacht] för Lectoren wid Cathedral Scholan i Åbo Magister Abraham Alanus att wara Professor Linguarum orientalium i des U448 ställe), 28.11.1712 f. 332 (Fullmackt för Daniel Juslenius 3745 at wara Professor linguarum i Åbo ... igenom Magistri Abraham Alani befordring till den Theologiske Faculteten Professio linguarum wid Wår Academie i Åbo är blefwen ledig), 7.1.1720 f. 4 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt ... för tertius Theologiæ Professor Abraham Alanus, at wara secundus Theologiæ Professor wid Academien i Åbo efter Herman Ross 3498), 2.6.1720 f. 55 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Johan Gezelius 4394, att wara Secundus Theol:æ Professor wid Åbo Academie ... medelst Professorens Alani dödelige afgång, den andra Theologiæ Professionen wid Wår Academie i Åbo är blefwen ledig). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 209 (XLV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 351 passim; Die Matrikel der Universität Rostock IV 1694–1789 (hrsg. v. A. Hofmeister, 1904) s. 37; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 470 passim; Die Matrikel der Universität Jena II 1652–1723 (bearb. v. R. Jauernig und M. Steiger, 1961–77) s. 4; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 149 #387. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 79, 129; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 260; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 174; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 23 (Alanus Taulu 15); C. V. Jacobowsky, Svenska studenter i Oxford ca. 1620–1740. PHT 28 (1927) s. 129; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #133–141P, 2339G, 2646R, 3638G, 3643R; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 150; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 113; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 178; C. Callmer, Svenska studenter i Rostock 1419–1828. PHT 84 (1988) #1064; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 152; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3722 (1715), 4448 (1716); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #209, 969H (prom. 1697), 1353H (prom. 1697), 2683R, 3461R.

Doria praeses

Päivitetty 10.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Alanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3244>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.