Helsingin yliopisto

Tiedot

23.6.1702 Karl Borgerus Carolus Gabrielis, Borealis 4679. Vht: rykmentinpastori Gabriel Borgerus 2259 (yo 1673, † 1687) ja Helena von Nandelstadh tämän 1. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas (1697) – 23.6.1702 (Soc. Acad. ded., Carolus Gabrielis Borgerus). Ylioppilas Turussa 23.6.1702 [Borgerus] Car. Gabrielis [bor.] _ 244. Boreaalisen osakunnan jäsen 13.9.1702 Carolus Borgerus [d: 13 sept: 1702. | In Studiosorum classem adsciti d. 23 Junii Rectore Magnifico Isaacus Pihlman] Senator Civit. Jacobeæ | postea Consul, obiit 1728. Ylioppilas Uppsalassa 19.9.1706 Carolus G. Borgerus Borea Finlandus Studiosus Aboënsis. Kotiopettajana Pietarsaaren pormestarin (tulevan appensa) perheessä 1707. — Pietarsaaren kaupunginkirjuri ja raatimies 1709, samalla kaupungin kassanhoitaja 1711. Lääninviskaali. Pietarsaaren pormestari 1728. Valtiopäivämies 1719 ja 1720 (tällöin myös Åmålin kaupungin edustajana). † Pietarsaaressa 2.3.1729.

Pso: 1711 Maria Wendelius († 1743).

Appi: Pietarsaaren pormestari Niklas Wendelius 3048 (yo 1683, † 1714).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 28b; HYK ms., Bor. osak. matr. #262; KA mf. ES 2093 (ss 31) Pietarsaaren pitäjän käräjät 7.–8.9.1709 s. 712 (Borgmestarens i Jacobstad Wällagfarne Nicolai Wendelii uthskickade, Studiosus Mons: Carolus Borgerus); KA mf. ES 2094 (ss 33) Pietarsaaren pitäjän käräjät 9.–10.10.1711 s. 906 (Borgmästarens Wendelii Måg och Fullmechtige Rådmannen Carl Borgerus); KA mf. ES 2095 (ss 34) Pietarsaaren pitäjän käräjät 23.–24.9.1712 s. 1162. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 291 (LIX), 309 (LXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 48 (LXII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 554 (27.3.1709); Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 43; Hj. Björkman, Suomen kaupunkien vanhoja perunkirjoituksia I. Jakobstad 1706–1800. SSV 13 (1929) s. 106; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 59; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 208 (1697:II), 210 (1698:II), 212 (1699:II), 213 (1700:I), 215 (1701:I), 217 (1702:I). — O. Nikula, De finländska städernas riksdagsmän vid 1700-talets riksdagar. SSV 41 (1980) s. 160; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5276 (1720), 5277 (1720); L. Nyholm, Befolkningen i Jakobstad 1653–1714. SSJ 51 (1996) #183.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Borgerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4679>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.