Helsingin yliopisto

Tiedot

26.7.1702 Jöns Thorenius Joannes Magni, Smolandus 4699. Kotoisin Jönköpingistä. Ylioppilas Turussa 26.7.1702. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1702] d. 26 julii. Joannes Mag. Thorenius. junecop:.

Kaima: Kärdan kirkkoherra Johan Thoranius U1137 († 1733).

Viittauksia: HYK ms., Smål. osak. matr. #426. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 320 (LXIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 121 (mainitaan eräs yliopp. Thurenius); P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #426 (smålandilainen ylioppilas on sekoitettu tässä Raudun kirkkoherran pojan Johannes Thoraniuksen kanssa).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jöns Thorenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4699>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.