Helsingin yliopisto

Tiedot

26.3.1703 Petter Törne Petrus, Kexholmensis 4719. * noin 1686. Vht: Nyborgin kreivikunnan hopmanni Johan Herlechsson Törne ja N.N. Pettersdotter Wijnberg. Ylioppilas Turussa 26.3.1703. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1703] d. 26. Mart. Petrus Törne, Kexholm. — Vänrikki H. R. Hornin värvätyssä jalkaväkirykmentissä 1708, luutnantti 1709. Luutnantti Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentissä 1711, rykmentinmajoitusmestari 1713, kapteeni 1714, joutui sotavangiksi Norjassa 1718, palasi 1719. † Mikkelissä 20.5.1741.

Pso: 1710 Kristina Krook († 1760).

Lanko: luutnantti Nils Lång 4965 (yo 1707, † 1741).

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. I #379; Johannes Hissan tiedonanto 19.4.2013 (Täydennyksiä kapteeni Petter Törnen myöhempiin vaiheisiin: hän kuoli Mikkelissä 20.5.1741, ikä 54 v. Puoliso: Rantasalmessa 26.12.1710 Christina Krook kuoli Kiteellä 26.6.1760 ikä 67 v. Lisätietoja sotilasurasta lähteenä K. Wirilander, Suomen armeijan upseeristo ja aliupseeristo 1718–1810 (1953) #579, 617, 618, 625. Muita lähteitä SSHY Mikkelin rippikirja 1736–50 ja SSHY Mikkelin haudatut 1741); Heikki Vuorimiehen tiedonanto 11.2.2014 (Tieto Petter Törnen vanhemmista, lähteinä Digitaaliarkisto (gg 27) Joukion, Jaakkiman ja Uukuniemen käräjät käräjät 22.–27.11.1709 f. 145v Fendrichen Edel och Manhafftig Petter Törne å dess K: Faders hoppmans Wälbetrodde Johan Törnes wägnar ja M. Jokipii, Suomen kreivi- ja vapaaherrakunnat I. HTutk 48:1 (1956). Lisäksi: SKrA Biografica, Mikrofilmade dossiéer, SE/KrA/1051/003/T/13, bildid: A0066642_00149 Såsom medelst fendrichen Mårten Focks avancemente till Capitain, dess stelle under Hr General Majoren Henning Rudolph Horns wärfwade Infanterie Regemente och Öfwerste Lieuts Compagnie, är kommit att wara ledigt, och därtill af Hr Öfwerste Lieutenanten och Commendanten i Kexholms befästning Franz Envolt Fock, föreslås Studiosen Petter Törne, hwilcken icke allenast een habil och skickelig Perssoon, utan och medelst opbodz folckets anförande i Lähnet, wunnit ett godt låford och beröm om sig.); KA mf. ES 1801 (gg 21) Jaakkiman, Joukion ja Uukuniemen käräjät 13.–22.2.1702 f. 26 (Arrendatoren Wälbetrodde Johan Törne i Koistlax och Engälä byar ... Arrendatoren Törne war nu eij tillstädes, uthan Mågen Mons:r Mårthen Costman, katso 2539). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 320 (LXIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 400, 461, 531, 536; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 54. — A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 717.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Törne. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4719>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.