Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1703 Matias Fontenius Matthias Andreæ, Satacundensis 4735. Vht: rusthollari Loimaan Lähteen kylässä ja vuodesta 1695 Majanojan kylässä Anders Mattsson ja Lastika Mattsdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1703 [Fontenius] Matth. Satac _ 248. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 14.5.1703 [1703] 14 Maj Matthias Fontenius | Adj. in Nykyrckia. | nunc vero sacellanus in Pöytis | postea Pastor in Hattula. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 31.5.1709. — Apulaispappi Kalannissa 1709. Yläneen vt. kappalainen 1712, vakinainen 1723. Hattulan kirkkoherra 1745. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1739. † Hattulassa 15.1.1752.

Pso: 1710 Brita Lignipaeus († 1748).

Appi: Kalannin kappalainen Daniel Lignipaeus 1917 (yo 1667, † 1710).

Serkku: ylioppilas Jakob Ingelius 6791 (yo 1741, † 1766).

Poika: turkulainen porvari Anders Fontenius 6437 (yo 1737/38, † 1765).

Poika: Janakkalan kirkkoherra Karl Fontenius 6867 (yo 1742, † 1792).

Vävy: Yläneen kappalainen Mikael Salinius 6372 (yo 1737, † 1780).

Veljenpoika: ylioppilas Gustaf Fonteen 6147 (yo 1734, † 1738).

Sisarenpoika: ylioppilas Henrik Fontenius, myöh. Fonteen 6937 (yo noin 1743, † 1789).

Vävy: Piikkiön kappalainen Samuel Montin U1152 († 1779).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 62b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #448; Esko Karisalmen tiedonanto 4.11.2008 (Tieto ylioppilaan vanhemmista, lähteenä Loimaan talvikäräjät 18.–21.2.1723: rusthållaren Johan Fontenius jämte hans broders capellanens hr Mathias Fontenii hustru samt deras syster Maria Andersdotter ifrån Tammela, deras afledne systers Valborg Andersdotters efter lämnade maka Matts Johansson ifrån Kauhanoja, ..., aflednes syster Anna, ..., hennes moder Lastika Mattsdotter ... capellans hru Brita Lignipaea); Esko Karisalmen tiedonanto 6.3.2010 (Digitaaliarkisto (nn 12) Loimaan käräjät 18.–19.3.1695 s. 178 Jöran Larsson Juonikas (katso 4724) ifrån Maianoia inlade den höglofl: Kongl: Håff Rättens högrättwisa Resolution, af d: 7 Novemb: 1694, hwarmedelst twisten emellan honom och Anders Mattson Ib:m om præferencen till Jörans Faderfaders broders Lukas Mårtensons Börde och Rustningzhemman j Maianoia af 1½ öres skatt, till denne Rättens afgiörande Remitteres ... [Anders Mattson] blifwit förorsakat sitt förra Börde- och Ryttarehemman [Loimaan Lähde], till sin hustrus Broor Johan Mattson (katso 6791) j Huchtis By och Tammela Sochn försällia. Lähteen tilan vaiheita käsitellään Loimaan käräjillä 6.9.1638, 7.2.1650 ja 8.11.1650); KA mf. ES 1922 (mm 7) Loimaan käräjät 7.–9.2.1650 f. 1v (Fellt Predikanten Salige H:r Matz Stephani Enckia hustru Malin Jörensdotter i Lechtis). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 316 (LXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 49 (LXIII); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #448; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 150 #426. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 162, 303; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Hattula; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 205; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1926 (1714, vaimo), 3080 (1715, vaimo), 4311 (1716, vaimo).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Fontenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4735>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.