Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1703 Anders Wirzenius Andreas Josephi, Loimijokiensis 4737. Vht: Alastaron Virttaan eli Virtsanojan Tätilän talollinen Josef Jöransson († 1722) ja hänen 2. puolisonsa Valborg. Turun katedraalikoulun oppilas 26.2.1691 (in cl. infim., Andreas Josephi Loimijokiensis). Ylioppilas Turussa kl. 1703 Wirzenius Andr Satac _ 248. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 14.5.1703 [1703. 14 Maj] Andrea: Wirtzenius | Loimjokiensis | Sacell. in Törfwis. diem obiit A:o 1730. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 26.5.1707. — Apulaispappi Tyrväällä 1707, armovuodensaarnaaja s.v. Tyrvään Kiikan kappalainen 1708. Tyrvään vt. kirkkoherrana isonvihan aikana. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1721. ‡ Kiikassa 30.11.1730.

Pso: 1:o 1710 Helena Lignipaeus († 1726); 2:o Sofia Wanaeus tämän 1. avioliitossa († 1767).

Appi: Kalannin kappalainen Daniel Lignipaeus 1917 (yo 1667, † 1710).

Appi: Oriveden kappalainen Johan Wanaeus 1822 (yo 1665/66, † 1718).

Poika: varapastori Daniel Wirzenius 5747 (yo 1730, † 1780).

Poika: Tyrvään kirkkoherra Anders Wirzenius 5748 (yo 1730, † 1804).

Veljenpoika: Rantsilan kappalainen Anders Wirzenius 6160 (yo 1735, † 1745).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 213a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #450; KA mf. ES 1974 (nn 25) Tyrvään käräjät 25.–26.5.1706 s. 771 (Studenten Andreas Wircenius); KA mf. ES 1976 (nn 27) Tyrvään käräjät 28.–29.1.1708 s. 56 (Nåde Åhrs Prdedjkanten Andreas Wirsenius ... sidstl: Allhelgone tijd); KA mf. ES 1977 (nn 28) Tyrvään käräjät 14.–15.6.1709 s. 14 (Då framkom Jungfru Christina Burgmeister och inlade een Copia af Ven: Consitorii i Åbo Resolution utaf d: 13 sidstl: Martij, hwarmedelst saken, emellan bem:te Jungfru och Caplan H:r Anders Wirtzenius Ang:de trolofning, blifwer i föllie af Kyrckio Ordningens 15 Cap: och des 1 § n: 3 till denne Rättens undersökning uthstält), Tyrvään käräjät 21.–22.10.1709 s. 1031 (Af Wälb: Jungfru Christina Burmeister, d: 30 Martii innewarande Åhr befullmehtigad, inställte sig förra Jägerij Fiscalen Wälbet:de Johan Höök, att uthföra den emellan henne och Cappellanen här j Sochnen Wyrdige Andreas Wirtzenius opwuxne twisten, Ang:de Ächtenskap, bemelte Jungfru påstår Caplan henne tillsagdt, hwar om utj den Ransakning, wid sidsta Sommar Ting finnes anstält, närmare är omrört); KA mf. ES 1977 (nn 29) Tyrvään käräjät 26.2.1710 s. 257. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 320 (LXIII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 46; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #450; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 148 #384; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 212 (1699:II), 214 (1700:II), 215 (1701:I), 217 (1702:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 243; Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 401 (Wirzenius Taulu 6); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 219.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Wirzenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4737>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.