Helsingin yliopisto

Tiedot

6.(6?).1704 Matias Simolin Matthias Michaelis, Aboensis 4805. * Turussa 24.7.1684. Vht: turkulainen porvari Mikael Jakobsson Simola († viimeistään 1705) ja Anna Mattsdotter Simola. Turun katedraalikoulun oppilas 1701 (in cl. rect. circ. infer., Matthias Michaelis Aboëns.). Ylioppilas Turussa 6.(6?).1704 Simoliin Matth. Mich:is Ab _ 251. Respondentti 1706 (Marklin), pr. Isak Laurbecchius 3756. Respondentti 19.6.1709, pr. Abraham Alanus 3244. Vihitty papiksi Tallinnan hiippakunnassa 22.7.1710. — Armovuodensaarnaaja Tallinnan ruots.-suom. seurakunnassa (St. Michaelis) 1710, kirkkoherra siellä s.v. † Tallinnassa 14.4.1753.

Pso: 1:o 1712 Gertrud Stampel († 1712); 2:o 1713 Katarina Elisabet Rotkirch tämän 2. avioliitossa.

Pojat, jotka ylioppilaita Hallessa ja Jenassa, aateloitu Kuurinmaan ritarihuoneessa.

Vävy: Tallinnan kirkkoherra Johan Roos 5597 (yo 1728, † 1789).

Opettaja 1700: Matias Salinius 3809.

Vertaa: turkulainen porvari Jakob Simolin 4788 (yo 1703/04, † 1744).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 175a; KA mf. ES 1893 (ll 29) Lohjan käräjät 21.–23.2.1712 s. 198 (ett öpet bref från Pastor Simolin i Refle wid Swänska Församblingen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 323 (LXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 50 (LXIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) [s. 113–114], s. 126; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 52; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 215 (1701:I), 217 (1702:I), 219 (1703:I), 221 (1704:I). — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 55 V#2143; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 306 (A:o 1704 d. VI Julii‹!› in numerum civium Acad. Ab. receptus); H. Paucker, Ehstlands Geistlichkeit (1849) s. 373; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 108; A. R. Cederberg, Suomalainen aines Baltian kirkon ja koulun palveluksessa vuoden 1561:n jälkeen. SSV 21 (1937) s. 140; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #137R, 138G, 2143R, 2633G; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 182.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 10.3.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Simolin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4805>. Luettu 14.6.2024.

Ks. myös viittausohje.