Helsingin yliopisto

Tiedot

20.7.1704 Magnus Appelholm Magnus Erengislonis, Smolandus 4823. * 5.3.1693. Talollisen poika Korsbergan pitäjästä. Växjön koulun oppilas 5.9.1690. Växjön lukion oppilas 5.7.1700 – 1704. Ylioppilas Turussa 20.7.1704 Appelholm Magn: Smol _ 253. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1704] d. 20 julii. Magnus Appelholm. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1705 – sl. 1710. — Östran kihlakunnan kruununvouti. Asui Vetlandan pitäjän Upplandassa. † Vetlandassa 13.1.1737.

Pso: Maria Behm tämän 1. avioliitossa.

Poika: Jonas Apelholm 7484 (yo 1749).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 10b; HYK ms., Smål. osak. matr. #438; Heikki Vuorimiehen tiedonanto 30.11.2013 (Magnus Appelholmin puoliso ei ole sukunimeltään Blom vaan Behm, lähteinä Vetlanda ka C I/1, Födelse- och dopböcker 1726-1761, 3, 18 ja 34 sekä A I/1, Husförhörslängder 1727-1761, 24, 116 ja 218. Maria Behm mainitaan useassa lähteessä pakolaiseksi Suomesta. Magnus Appelholmin syntymäaika on 5.3.1693, lähde Hem. Husförhörslägder 1727-1761, 218); KA mf. ES 1891 (ll 26) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 16.–18.2.1709 s. 134 (Stud. Magnus Apelholm swarade å bem: Enckas [Tullnerens framl: Johan Behms Encka Maria Grönwall] wegnar. Myös Karjaan käräjät 21.–22.10.1709 s. 496, Karjaan käräjät 22.–24.1.1710 s. 145 ja Pohjan ja Karjalohjan käräjät 9.–13.6.1710 s. 499); KA mf. ES 1892 (ll 28) Inkoon ja Karjaan ylim. käräjät 18.–20.12.1711 s. 793 (angående Upbudzmanskapet ... Uthwarande nu wid Ransakningen och eij tillstädes ... Langansböle, Stud: Magnus Apelholm); KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 15.1.1712 (Såssom Sahl: Tullner Johan Behms Enckia Madam Maria Grönwall (katso 2880) Genom sin Barns Præceptor Mons:r Magnus Apellholm låtit här i Rätten inläggia en skriftel: klagemåhl öfwer Handelsman Jacob Wulff). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 324 (LXV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 10, 11, 40, 139, 164, 283, 308, 471, 505; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 15, 59, 129, 130, 148; Växjö skolas matrikel för åren 1651–1751 (utg. L. Larsson, 1921) s. 38; Växjö gymnasiematrikel för åren 1653–1808 (utg. L. Larsson, 1925) s. 29, 31; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #438.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Magnus Appelholm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4823>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.