Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1705 Matias Grunnerus Matthias Jacobi, Aboensis 4865. * Turussa arviolta noin 1687. Vht: turkulainen suutarimestari Jakob Bertilsson († 1703, nimi ei nähtävästi ole Jakob Mattsson) ja Kristina Mattsdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 23.5.1701 (in cl. rect. circ. infer., Matthias Jacobi Aboëns.). Ylioppilas Turussa kl. 1705 Grunnerus Matth. Jacobi _ 255. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Riddarholmissa) 19.7.1711. — Apulaispappi Lemlandissa 1711. Föglön kirkkoherran apulainen 1714. Pakeni sotaa Ruotsiin s.v. Saltvikin kirkkoherra 1720. Lääninrovasti 1739. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1755. † Saltvikissa 18.7.1765.

Pso: 1714 Maria Ståhlbom († 1760).

Appi: Föglön kirkkoherra Johan Ståhlbom 2879 (yo 1680, † 1737).

Poika: Hammarlandin kirkkoherra Johan Grunnerus 5926 (yo 1732, † 1787).

Vävy: Kökarin kappalainen Karl Ekeroth 6377 (yo 1737, † 1763).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 76b; KA valtakunnanregistratuura 2.1.1720 f. 1 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Mathias Grunnerus att wara Kyrkioherde wid Saltwijks Pastorat på Åland ... medelst Kyrkioherdens Erland Törns 3055 transporterande till Hudinge och Brännkyrkia Försambl:r, Saltwijks Pastorat på Åhland är ledigt wordett). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 325 (LXV); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 53; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 152 #467; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 216 (1701:II), 218 (1702:II), 219 (1703:I), 221 (1704:I), 223 (1705:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 9; K. G. Leinberg, Till Åbo akademis studentmatrikel. Förhandlingar och uppsatser 22 (1908) s. 208; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla. SSV 7 (1923) s. 81, 127; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 120–123; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #237D, 1555D, 2449D, 2479D, 4103D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Saltvik; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 154; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2529 (1714, måg), 3448 (1715), 4591 (1716).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 10.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Grunnerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4865>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.