Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1737 Karl Ekeroth (myös Ekroth) 6377. * noin 1716. Vht luult.: Föglön nimismies Anders Ekeroth (kotoisin Närkestä, † 1729) ja hänen 2. puolisonsa Katarina Mansnerus. Turun katedraalikoulun oppilas 15.11.1735 (in cl. rect., Eckroth Alandus) – (1736, cl. rect., Eekroth). Ylioppilas Turussa kl. 1737 [Ekerot] Carol. Bor. _ 364. Boreaalisen osakunnan jäsen 10.5.1737 [1737] d: 10 Maji Carolus Ekeroth | Adj. Past: in Föglö. | Adj: Minist: ibid: Obiit. — Föglön kirkkoherran apulainen 1739. Kökarin kappalainen 1759. † Kökarissa 20.3.1763.

Pso: 1744 Anna Elisabet Grunnerus.

Appi: Saltvikin kirkkoherra Matias Grunnerus 4865 (yo 1705, † 1765).

Äidin isä(?): Föglön kirkkoherra Daniel Mansnerus 1297 (yo 1658/59, † 1710).

Sukulainen(?): varuskunnansaarnaaja Kristoffer Ekeroot 5036 (yo 1708, † 1735).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 50b; HYK ms., Bor. osak. matr. #423; KA mf. ES 3502, Ahvenanmaan tuomiokunnan perukirjat vol. 100, 1706–1714, f. 222 (11.–12.3.1709, isän 1. puolison Christina Winbergin (katso 507) lapset olivat Johan ja Petter Petterssöner Degerström ja Catharina Ekeroth); KA mf. ES 1760 (cc 38) Ylim. käräjät Föglössä 22.8.1710 f. 499–520 (perintökiista, jossa vastakkain ovat kirjurit Johan ja Petter Degerström sekä heidän isäpuolensa nimismies Anders Ekeroot); KA mf. ES 3237 (Åland 11) Föglön ja Kökarin käräjät 1.–3.2.1697 (Länsmannen härsammestädes Wälförståndig Anders Ekerooth); KA mf. ES 3240 (Åland 15) Föglön ja Kökarin käräjät 18.–20.9.1709 s. 508 (Länsman S:r Anders Ekeroth inlade för sittiande Rätt ett Testamentum Reciprocum, som han med dess K:a Hustru Catharina Mansnera Skrifteligen författat i fall Gud skulle behaga någondera af dem ifrån denne wärlden kalla, förr än deras Ächtenskap med Barn och Lijfz Erfwingar wälsignad warder); KA mf. ES 3242 (Åland 16) Kumlingen ja Brändön käräjät 12.–14.9.1711 s. 295 (Länsman S:r Anders Ekeroth på sin Sahl: Swärfaders Pastoris [Daniel] Mansneri Sterbhuus wägnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 448 (LXXXIX); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 20; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4103G; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Kökar.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Ekeroth. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6377>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.