Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1706 Anders Winqvist Andreas Johannis, Ruovesiensis 4896. Kastettu Porissa 8.2.1688. Vht: Ruoveden kirkkoherra Johan Winqvist 2064 (yo 1669/70, † 1718) ja Katarina Keckonius. Ylioppilas Turussa kl. 1706 [Vinquist] Andreas [Satac _ 258]. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 3.3.1706 [1706. 3 Martii] Andreas Wijnqwist | Ruovesiensis. | Conrector Scholæ Triv. Biörneburgensis, anno 1721 constitutus, postea Pastor in Brahestad, anno 1728. | Obiit ibidem. | Vir magna eruditione. FK. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Uppsalassa) 1728. — Porin triviaalikoulun konrehtori 1722. Raahen ja Saloisten kirkkoherra 1728. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1726, saarnaaja Kokkolassa 1732. † Raahessa 31.12.1735.

Pso: Brita Ahla tämän 2. avioliitossa († Kälviällä 1775).

Poika: tukholmalainen kirjanpitäjä Anders Winqvist 6933 (yo 1743, † 1794).

Poikapuoli: Raahen pedagogi Daniel Winqvist 5505 (yo 1726, † 1738).

Vävy: Kälviän kirkkoherra, FM Mårten Peitzius 6353 (yo 1737, † 1782).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 200b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #460; KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 27.8.1712 s. 127 (katso 2064); KA mf. ES 1396 (r 8) Rauman RO 27.4.1704 (Lagus producerade Scholegåssarne, Andreas Johannis om sine 14 åhr ungefähr, Nicolaus Nicolai, och Henricus Simonis, om deras 11 el:r 12 åhr widh pass, hwilcke och hade warit medh bem:te afledne gåssen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 332 (LXVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 365 (mainitaan eräs yliopp. Winqvist); O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 36; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #460. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 168, 275; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1375D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Raahe-Saloinen.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 1.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Winqvist. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4896>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.