Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1706 Karl Stigelius, myöhemmin Stigell Carolus Henrici, Nylandus 4924. Vht: Karjaan kirkkoherra Henrik Stigelius 945 (yo 1652/53, † 1700) ja Kristina Ek. Turun katedraalikoulun oppilas 13.3.1701 (in cl. rect. circ. infer., Carolus Henrici Stigelius Carisensis). Ylioppilas Turussa kl. 1706 [Stigelius] Carol _ 260. — Katselmuskirjuri Porin läänin jalkaväkirykmentissä. Siirto Pohjanmaan jalkaväkirykmenttiin 1714, vääpeli 1718, vänrikki s.v., ero 1720.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 183a; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 615 (29.4.1710, stämning); KA mf. ES 1891 (ll 25) Vihdin käräjät 8.–10.10.1708 s. 795; KA mf. ES 1891 (ll 26) Karjaan käräjät 1.–3.3.1709 s. 214; KA mf. ES 1891 (ll 26) Karjaan käräjät 2.6.1709 s. 330 (mainitaan usein myöhemminkin asiamiehenä ja muissa yhteyksissä); KA mf. ES 1976 (nn 27) Karkun ja Mouhijärven käräjät 1.–3.2.1708 s. 77 (Pehr Hindrichssons ifrån Otzola jempte dess hustru Anna Simonsdotter förde beswär emoth Studenten Carl Stigelius, för dett han Een wecka för sidstl: Julehögtijd några särskilte resor uthj wredesmod och deras egit huus Anna myckit obarmherteligen hårdragit); KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 19.2.1712 (Mons: Studiosus Carl Stigell, med en skrifftel: fullmacht af samma hustru [Hans Erichssons hustru ifrån Totall och Karis Sochn] i dag daterat). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 332 (LXVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 37; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 368 (de unge Tammeliners præceptor Stigelius ‹tämä?›), 411, 421; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 124, 128, 130; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 52; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 216 (1701:II), 218 (1702:II), 220 (1703:II), 223 (1705:I), 225 (1706:I). — A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 665.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Stigell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4924>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.