Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1706 Fredrik Grönlund, vuodesta 1709 Lundström Fredricus Matthiæ, Lokalaxensis 4933. Kotoisin Lokalahdelta. Turun katedraalikoulun oppilas 6.12.1702 (in cl. rect., Fridericus Matthiae Wehm.). Ylioppilas Turussa kl. 1706 Grönlund Frid _ 260. Boreaalisen osakunnan jäsen 17.6.1706 [1706] Friedericus ‹Sukunimi Grönlund on yliviivattu ja sen päälle on kirjoitettu Lundström.› | Localaxensis | [‹Sana Töfsalenses on pyyhitty pois.› d. 17 Junii] | Collega Scholæ Cathed. | postea Conrector Arctopoli. | 1732 ibidem Rector. | 1738 pastor in Nagu. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1709 – kl. 1711. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1711 – kl. 1713. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Tukholmassa) 15.10.1721. — Uudenkaupungin vt. pedagogi 1712. Isonvihan ajan nähtävästi paossa Ruotsissa. Turun katedraalikoulun alin kollega 1721. Porin triviaalikoulun konrehtori 1728, vt. rehtori 1730, rehtori 1732. Nauvon kirkkoherra 1738. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1736. † matkalla Vehmaalla 4.10.1742. ‡ Nauvoon 17.10. s.v.

Pso: 1:o Kristina Bergius († 1734); 2:o 1735 Maria Beata Garvolius († 1798).

Appi: Taivassalon kirkkoherra, FM Anders Bergius 2091 (yo 1670/71, † 1724).

Appi: Ulvilan kirkkoherra Jakob Garvolius 3474 (yo 1687/88, † 1734).

Poika: komissiomaanmittari Johan Jakob Lundström 7891 (yo 1755, † 1781).

Vävy: Vetelin kappalainen Henrik Hidberg, myöh. Hedberg 6550 (yo 1739, † 1791).

Sukulainen(?): Haminan kanttori Emanuel Lundström 6909 (yo 1743, † 1773).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 76b; HYK ms., Bor. osak. matr. #289; TMA Uudenkaupungin yhteislyseon arkisto, Oppilasmatrikkeli 1799–1855 s. 2. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 329 (LXVI), 335 (LXVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 369–374 (31.3.1708, Studenten Fredrich Lund); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 14 (21.10.1709, Fr. Lund), 15 (21.10.1709, Fridericus Lundström), 59, 129, 149, 234, 257, 335, 351; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 433; A. R. Cederberg, Piispa Herman Witten vihkimien pappien luettelo 1719–1727. SSV 17 (1933) s. 248–258 #6; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 54, 705 (tillägg och rättelser); Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 221 (1704:I), 222 (1704:II), 223 (1705:I), 225 (1706:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 102; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 273, 275; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #512D, 1383D, 1570D, 1855G; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Nauvo; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 80; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 56.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Fredrik Lundström. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4933>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.